Sejm uchwalił w czwartek rządową nowelizację tzw. ustawy sankcyjnej wprowadzonej w związku z agresją Rosji na Ukrainę wraz z poprawkami zaproponowanymi podczas prac komisji przez rząd. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Za uchwaleniem ustawy było 432 posłów, 5 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Przyjęta nowelizacja stwarza możliwość powołania tymczasowego zarządu przymusowego w firmach objętych sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Wprowadza też instrumenty, które zapewnią wsparcie finansowe pracownikom takich firm. Instrument zarządu przymusowego ma umożliwić podmiotom objętym sankcjami dalsze prowadzenie działalności. Przepisy zakładają też, że zarządca nie będzie ponosił konsekwencji ewentualnych niekorzystnych decyzji z punktu widzenia firmy lub jej właściciela.

Tymczasowy zarząd przymusowy ma być wprowadzany w podmiotach, którym zamrożono środki finansowe, fundusze i zasoby gospodarcze w celu ich zbycia lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa.

W noweli zawarto przepis, który mówi o tym, że prawo pierwokupu będą miały spółki zarządzane i utworzone przez pracowników sprzedawanego podmiotu. Jeżeli spółka będzie się składała z więcej niż 50 proc. pracowników tego przedsiębiorstwa, to będzie mogła dokonać jego zakupu od zarządu przymusowego - wynika z przepisów.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł zostać użyty wobec pracowników objętych sankcjami przedsiębiorstw, w których nie ma, bądź zabraknie środków na wypłaty dla pracowników.

W wyjątkowych przypadkach - kiedy wymaga tego interes państwa - będzie można dokonać wywłaszczenia dotychczasowego właściciela za odszkodowaniem - stwierdza ustawa.

W przyjętych wcześniej w głosowaniach trzech poprawkach zawarto zapis, w jaki sposób określać wysokość wynagrodzenia zarządcy oraz jednoznacznie wskazano skąd będą czerpane środki, jeżeli będzie potrzeba przeprowadzania dodatkowych działań związanych z zarządem przymusowym. Trzecia poprawka natury porządkującej również zyskała akceptację Izby.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Zmieniana właśnie przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę pozwoliła na objęcie sankcjami osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście MSWiA. Zamieszczane są na niej osoby lub podmioty wspierające rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Listę sankcyjną opublikowano pod koniec kwietnia. Obecnie jest na niej 49 pozycji: 15 osób i 34 firmy. To np. Kaspersky Lab, Novatek Green Energy, PAO Gazprom czy założyciel ALFA Banku, największego rosyjskiego banku prywatnego, Michaił Fridman. Zastosowane sankcje obejmują m.in. zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku osób również wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Polskie sankcje stanowią uzupełnienie rozwiązań unijnych. Nie mogą powielać ograniczeń zastosowanych wobec poszczególnych osób i podmiotów przez całą Unię Europejską. Tym sposobem w czerwcu z polskiej listy wykreślono spółkę KAMAZ i Aleksandrę Melniczenko po tym, jak takimi samymi sankcjami objęto je w ramach UE.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ jann/