Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, powstał na mocy obowiązującej od kwietnia ustawy o obronie ojczyzny. Według obecnie obowiązujących przepisów Fundusz jest zasilany środkami pochodzącymi z obligacji wyemitowanych przez BGK.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w ubiegłym tygodniu informował, że plan finansowy Funduszu na 2022 r. opiewa na 20 mld 459 mln zł wpływów i 20 mld 210 mln zł wydatków. W 2023 roku zaś wpływy mają wynieść 49 mld 310 mln zł, a wydatki 49 mld 340 mln zł.

W piątek grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny. "Główna zmiana, którą proponujemy, to zwiększenie możliwości finansowania obronności naszego kraju poprzez poszerzenie katalog źródeł, z których może być zasilany Fundusz o kredyty i pożyczki zaciągane przez BGK" - powiedział PAP rzecznik PiS Radosław Fogiel, który jest przedstawicielem wnioskodawców projektu.

Reklama

Jak dodał, umożliwi to dywersyfikację źródeł zasilających Fundusz przez pozyskiwanie dodatkowych zwrotnych środków finansowych, obok środków z dotychczasowych obligacji, pochodzących między innymi z kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych.

"Wprowadzenie proponowanego rozwiązania zapewni również zwiększenie poziomu finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych oraz umożliwi bardziej elastyczne podejście do zasilania Funduszu i wykorzystanie dostępnych na rynku innych instrumentów niż emisja obligacji" - powiedział polityk PiS.

Fogiel zwrócił uwagę, że proponowane finansowanie za pośrednictwem kredytów i pożyczek funkcjonuje także w konstrukcji innych funduszy utworzonych w BGK, np. Krajowego Funduszu Drogowego.

Ustawa o obronie ojczyzny została przygotowana przez resort obrony, a jej inicjatorem był ówczesny wicepremier ds. bezpieczeństwa, szef PiS Jarosław Kaczyński. Została ona uchwalona w marcu i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co cztery lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji. (PAP)

autor: Rafał Białkowski