Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy, która zmienia stabilizującą regułę wydatkową służącą do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Chodzi o nowelę ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzającą zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), którą poparło 231 posłów, przeciw było 218 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed przyjęciem ustawy, większość sejmowa nie poparła wniosku opozycji o odrzucenia projektu nowelizacji w całości.

Reguła wydatkowa służy do wyliczania reguła wydatkowa to wzór do wyliczania maksymalnego limitu wydatków najważniejszych instytucji państwa – powyżej tak ustalonej kwoty nakłady nie mogą rosnąć.

Nowela, dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do obecnej sytuacji makroekonomicznej związanej w wysoką inflacją wywołaną m.in. wzrostem cen energii po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zmiana reguły polega na tym, że przy obliczaniu kwoty wydatków w oparciu o SRW, wskaźnik celu inflacyjnego, określanego przez RPP, zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem inflacji.

W uzasadnieniu do noweli wskazano, że Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 r. Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii oraz dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiły bowiem, że unijne gospodarki nie wróciły do stanu normalności. Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak utrudnienia w dostawach energii. Równocześnie KE zaleca, aby tempo wzrostu wydatków bieżących w 2023 r. było zgodne z neutralnym nastawieniem polityki budżetowej, a więc nie przekładało się ani na konsolidację ani na ekspansję fiskalną.

Jak wyjaśniono, rozwiązanie zapobiegnie wymuszeniu nadmiernej konsolidacji fiskalnej, czyli skokowym cięciom w budżecie państwa. Dzięki temu możliwe będzie np. kontynuowanie działań, które związane są z łagodzeniem negatywnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Dodano, że stabilizująca reguła wydatkowa obejmie swym zakresem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Chodzi o zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt