Z okazji świętowanego w czerwcu przez społeczność LGBTQI+ Miesiąca Dumy ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski przedstawił list otwarty wyrażający wsparcie dla tej społeczności. Pod listem zebrano podpisy 46 ambasadorów oraz przedstawicieli dyplomatycznych organizacji międzynarodowych m.in. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy UNHCR.

List podpisali - poza ambasadorem Brzezinskim - m.in ambasadorowie większości państw UE, a także Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Izraela, RPA, Meksyku, Argentyny czy Chile. Koordynację prac nad listem i zbierania podpisów prowadziła ambasada USA - przejęła te funkcję od ambasady Danii, która była za to odpowiedzialna w ubiegłym roku.

"Z okazji Miesiąca Dumy chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych (LGBTQI+) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami" - czytamy w liście. Autorzy wyrażają też poparcie dla marszów równości organizowanych w szeregu polskich miast. "Doceniamy również wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie jako integralnej części polskiego społeczeństwa" - zaznaczono w liście.

Reklama

W dokumencie podkreślono również znaczenie treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i rolę przyrodzonej i niezbywalnej godności każdej jednostki. "Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych również w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - podkreślają ambasadorowie.

Dokument wskazuje też na konieczność obrony społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści. "Musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie obszarów takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów" - czytamy.

"Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTQI+ i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTQI+ oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową; to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać" - napisano też w liście ambasadorów.

Ambasador Brzezinski opublikował również na swoim profilu na Twitterze nagranie z udziałem dyplomatów podpisanych pod listem. "Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTQI+, mają prawo w pełni z nich korzystać" - mówi w nagraniu Brzezinski. Wraz z ambasadorami Wielkiej Brytanii, Norwegii, Nowej Zelandii, Malty, Islandii, Finlandii, Danii, Irlandii, Niemiec, RPA, Czech, Luksemburga, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Australii, Kanady, dyplomatami ze Szwecji i Niderlandów oraz przedstawicielem UNHCR w Warszawie Brzezinski zwrócił się w nagraniu z podziękowaniami i życzeniami sukcesu w ich wysiłkach do członków i działaczy społeczności LGBTQI+.

"Od 2012 roku członkowie środowiska dyplomatycznego w Warszawie składają to zobowiązanie - składamy je również w tym roku. Doceniamy zaangażowanie organizatorów parad równości oraz marszów w miastach i miasteczkach całej Polski; łączymy się ze wszystkimi, którzy dążą do zapewnienia praw człowieka osobom LGBTQI+ i innym, należącym do społeczności stojących przed podobnymi wyzwaniami" - mówią na nagraniu dyplomaci.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki