"Pierwszy wniosek o płatność planujemy wysłać w III kwartale, aby płatność refundacji trafiła do Polski jeszcze w tym roku. Spodziewamy się, że w pierwszej transzy powinniśmy otrzymać 4,2 mld euro w tym 2,85 mln w części dotacyjnej i 1,27 mld w pożyczkowej. W kolejnych latach będzie można wysyłać po dwa wnioski refundacyjne na rok" - powiedział Horała, przedstawiając senatorom informację Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Polski z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności.

Horała podkreślił, że negocjacje z Komisją Europejską ws. KPO się zakończyły. Polska porozumiała się z Komisja na temat samego KPO i tzw. kamieni milowych - zaznaczył. "Decyzja KE dotycząca formalnego zatwierdzenia wyniku tych negocjacji jest spodziewana jeszcze w maju. Następnie w ciągu 4 tygodni decyzję wykonawczą powinna podjąć Rada UE, co zakończy formalny proces zatwierdzania KPO" - wyjaśnił.

Reklama

Jak podkreślał, nie jest to koniec rozmów i całego procesu, konieczne jest wynegocjowanie i podpisanie z KE umowy finansowej na część dotacyjną i umowy pożyczki na część pożyczkową. Następnie służby techniczne rządu i Komisji muszą uzgodnić ustalenia operacyjne - zaznaczył Horała. Jak dodał, "ten proces będziemy chcieli zakończyć do końca wakacji, jak tylko umowy i ustalenia operacyjne zostaną podpisane, będziemy mogli wysłać pierwszy wniosek o płatność".

Horała zaznaczył, że w KPO jest 36 kamieni milowych, z czego 15 można już uznać za zrealizowane a pozostałe są na "zaawansowanym etapie realizacji".

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.(PAP)