W majowym sondażu CBOS respondenci zostali poproszeni o ocenę działalności prezydenta, Sejmu oraz Senatu. Spośród tych trzech instytucji największy odsetek pozytywnych ocen zebrał prezydent Duda - 55 proc. respondentów oceniło jego działalność pozytywnie (+1 pkt proc. względem poprzedniego, kwietniowego badania), negatywnie zaś - 35 proc. (-2 pkt proc.). 10 proc. badanych nie umiało jednoznacznie ocenić działalności głowy państwa (+1 pkt proc.).

33 proc. badanych dobrze ocenia pracę Senatu (więcej o 1 pkt proc.), negatywnie działalność Izby Wyższej ocenia 45 proc. respondentów (-1 pkt proc.). 22 proc. nie potrafiło ocenić działalności Senatu - to taki sam odsetek, jak w poprzednim miesiącu.

Najmniej pozytywnych ocen zebrał Sejm - 29 proc. (+2 pkt proc.), dostał natomiast najwięcej ocen negatywnych - 54 proc.(-3 pkt proc.). 17 proc. badanych nie potrafiło ocenić działalności Sejmu (+1 pkt proc.).

Reklama

CBOS zbadał również, jak przedstawiają się oceny działalności prezydenta, Sejmu oraz Senatu w zależności od preferencji wyborczych badanych. Jak poinformowano w komunikacie, prezydent cieszy się pozytywną oceną 97 proc. wyborców PiS (razem z Republikanami i Solidarną Polską), 33 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni, 23 proc. wyborców KO oraz 10 proc. wyborców Lewicy. Także 46 proc. niezdecydowanych oraz 49 proc. niezamierzających głosować pozytywnie wyraziło się o pracy głowy państwa.

Reklama

Negatywne oceny prezydent otrzymał od 87 proc. wyborców Lewicy, 71 proc. wyborców KO, 64 proc. wyborców Polski 2050 oraz od 37 proc. niezamierzających głosować oraz 32 proc. niezdecydowanych.

W komunikacie CBOS zaznaczono również, że pozytywne oceny działalności prezydenta są częstsze niż przeciętnie wśród osób o poglądach prawicowych i uczestniczących przynajmniej raz w miesiącu praktykach religijnych, a także wśród osób po 55 roku życia. Niezadowolenie w większej mierze niż przeciętnie wyrażają natomiast ankietowani mający mniej niż 45 lat, mieszkańcy dużych i największych miast, także nieuczestniczący w praktykach religijnych.

Działalność Senatu cieszy się pozytywną oceną 68 proc. wyborców KO, 51 proc. wyborców Polski 2050, 44 proc. wyborców Lewicy, 24 proc. wyborców PiS oraz 29 proc. niezdecydowanych i 21 proc. niezamierzających głosować. Negatywnie pracę Izby Wyższej oceniło 56 proc. wyborców PiS, 51 proc. wyborców Lewicy, 42 proc. wyborców Polski 2050, 27 proc. wyborców KO oraz 43 proc. niezamierzających głosować i 40 proc. niezdecydowanych.

CBOS zauważa, że aprobata jest dla działań Senatu również relatywnie częsta wśród mieszkańców największych miast, respondentów mających wyższe wykształcenie i uzyskujących dochody przynajmniej na poziomie 2000 zł per capita. Jeśli chodzi o negatywne oceny, CBOS wskazuje na wyróżnianie się techników oraz średniego personelu oraz uczniów i studentów.

Sejm cieszy się pozytywną oceną 29 proc. respondentów (+2 pkt proc.). Negatywnie pracę posłów oceniło 54 proc. badanych (-3 pkt. proc.), 17 proc. zaś nie umiało ocenić jednoznacznej odpowiedzi (+1 pkt proc.).

Izba Niższa parlamentu dobrze wypadła przede wszystkim w oczach wyborców PiS: 61 proc. z nich pozytywnie oceniło jej pracę. 9 proc. wyborców KO, 8 proc. wyborców Polski 2050 i 2 proc. wyborców Lewicy również pozytywnie oceniło pracę Sejmu, podobnie jak 22 proc. niezdecydowanych i 21 proc. niezamierzających głosować. Negatywne oceny posłowie zebrali przede wszystkim od wyborców partii opozycyjnych - 89 proc. wyborców Lewicy, 87 proc. wyborców KO i 85 proc. wyborców Polski 2050. Ponadto negatywnych ocen udzieliło 21 proc. wyborców PiS, a także 53 proc. niezdecydowanych i 52 proc. niezamierzających głosować.

Dobre oceny pracy Sejm zebrał, jak wskazuje CBOS, przede wszystkim od osób deklarujących poglądy prawicowe i osób zaangażowanych w praktyki religijne (co najmniej raz w tygodniu) a także od mieszkańców wsi i rolników. Negatywnie pracę Sejmu oceniają przede wszystkim osoby o lewicowych poglądach, nieuczestniczące w praktykach religijnych (lub uczestniczące sporadycznie), a także mieszkańcy dużych miast i największych miast - powyżej 100 tys. mieszkańców oraz najlepiej wykształceni.

Badanie zostało przeprowadzone od 2 do 12 maja na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1087 osób. Wywiady prowadzone były za pomocą metod CAPI (wywiad osobisty - 59 proc. wywiadów), CATI (wywiad telefoniczny - 29 proc. wywiadów) oraz CAWI (wywiad internetowy - 12 proc. wywiadów).(PAP)

autor: Mikołaj Małecki