Liderami rankingu zaufania do polityków są: prezydent Andrzej Duda, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wynika z sondażu CBOS. Na czele rankingu nieufności znaleźli się: prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef PO Donald Tusk oraz szef MS Zbigniew Ziobro.

CBOS zauważył, że listę polityków najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem otwiera niezmiennie prezydent Andrzej Duda, wobec którego zaufanie zadeklarowało 57 proc. badanych, a nieufność 30 proc. respondentów.

Na kolejnym miejscu znajdują się - obaj z 44-procentowym zaufaniem - lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nieufność wobec Hołowni zadeklarowało 30 proc. respondentów, a wobec Trzaskowskiego - 36 proc. Dalej plasuje się premier Mateusz Morawiecki, który może liczyć na 43-procentowe zaufanie; nieufnością szefa rządu darzy 45 proc. respondentów.

Taki sam odsetek ankietowanych - 36 proc. - ufa szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Liderowi PSL nie ufa 25 proc. respondentów, a ministrowi obrony narodowej - 32 proc. Na kolejnych miejscach w rankingu znaleźli się kolejno: wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński (33 proc. zaufania, 57 proc. nieufności) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski (32 proc. zaufania, 30 proc. nieufności).

Na taki sam poziom zaufania - 30-procentowy - może liczyć marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz lider PO Donald Tusk. Nieufność wobec Witek wyraziło 33 proc. respondentów, z kolei nieufność wobec szefa Platformy - 54 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca w rankingu zajmują: szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (27 proc. zaufania, 53 proc. nieufności) oraz szef MKiDN Piotr Gliński (24 proc. zaufania, 26 proc. nieufności).

Taki sam odsetek ankietowanych - 23 proc. - ufa szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi (nie ufa mu 25 proc. respondentów), politykowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi (nie ufa mu 36 proc. badanych oraz marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu (któremu nie ufa 40 proc. ankietowanych).

Na taki sam - 22-procentowy - poziom zaufania mogą liczyć: szef MSZ Zbigniew Rau oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński. Rauowi nie ufa 13 proc. badanych, Kamińskiemu - 32 proc. respondentów. 21 proc. badanych darzy zaufaniem szefa MEiN Przemysława Czarnka; nie ufa ministrowi 45 proc. respondentów.

Ostatnie miejsca w rankingu zaufania zajmują: wicemarszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (20 proc. zaufania, 31 proc. nieufności), szef MAP Jacek Sasin (również 20 proc. zaufania, 46 proc. nieufności) oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk (15 proc. zaufania, 16 proc. - nieufności).

Liderem rankingu nieufności jest wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński - któremu nie ufa 57 proc. ankietowanych, drugie miejsce zajął szef PO Donald Tusk - 54 proc. deklaracji nieufności, trzecie - szef Ministerstwa Sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro - 53 proc. nieufności.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1030 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 54,8 proc. - metodą CAPI, 28,3 proc. – CATI i 16,9 proc. – CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

sdd/ itm/