W innych kategoriach odnotowaliśmy spadki. W ubiegłym roku w stosunku do 2020 r. zmniejszyła się np. produkcja zwykłych maseczek (97 mln wobec 175 mln), ale też kombinezonów i fartuchów (z 9,2 mln sztuk w 2020 r. do 1 mln w 2021 r.), płynów i żeli odkażających (z 80,4 mln kg do 8,6 mln kg) czy przyłbic ochronnych (z 11,4 mln sztuk do 730 tys.).
Spadki te mają wiele przyczyn. W przypadku przyłbic rolę z pewnością odgrywa to, że od końca lutego 2021 r. w powszechnym użyciu zastąpiły je maseczki. Spadek zapotrzebowania na płyny i żele odkażające może być z kolei efektem tego, że ludzie nie przykładają już takiej wagi do pandemicznego mycia rąk jak w 2020 r. W grę mogą wchodzić również czynniki ogólnogospodarcze, jak powrót globalnej gospodarki do w miarę normalnego funkcjonowania i zastąpienie produkcji rodzimej produkcją zagraniczną.