W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podpisał umowę o realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR". Z programu skorzystają1604 gminy, a łączna kwota przeznaczona na ten projekt wynosi 586 222 805 zł.

Premier Mateusz Morawiecki w czasie poniedziałkowej wizyty w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach w woj. mazowieckim zapowiedział start programu grantowego, który ma wyrównać szanse edukacyjne dzieci z terenów popegeerowskich.

"Program, z którym startujemy, program 500 mln, w którym przeznaczamy komputery i tablety dla dzieci i młodzieży w szkołach popegeerowskich, ma na celu wyrównanie przede wszystkich szans" – wyjaśnił. Dodał, że jest to forma wyrównania szans rozwojowych.

"Jestem pewien, że w najbliższych miesiącach te szanse będą wyrównywane" – podkreślił. Premier ocenił, że program "jest symbolicznym otwarciem nowej epoki w szkolnictwie", dzięki któremu dzieci i młodzież, z rodzin popegeerowskich będą mieć narzędzia pozwalające na realizację ich marzeń i ambicji.

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że program ten jest dopiero początkiem dalszych działań, nakierowanych na tę grupę społeczną. Jednocześnie przypomniał o innych programach wsparcia dla gmin popegeerowskich.

"Sprzęt komputerowy trafi do osób, które 30 lat po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych nie mogły w pełni korzystać z nowych technologii" – powiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński. Dodał, że prawie 220 tys. dzieci będzie miało "takie same możliwości jak ich koledzy i koleżanki z większych miast".

Wyjaśnił, że gminy kupują sprzęt we własnym zakresie, a później jest przekazywany rodzinom, które o niego wnioskowały.

"Ten program dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich realizuje wszystkie trzy założenia strategii Europa 2020 – pozwala na zrównoważony rozwój, wyrównuje szanse i buduje społeczeństwo informacyjne – ocenił Cieszyński.

"Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" to projekt, z którego pomocy skorzystają mieszkańcy 1604 gmin z całej Polski, na których terenie działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Jego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Łączna kwota przeznaczona na ten program wynosi 586 222 805 zł. W całym kraju złożono wnioski, opiewające na 541 575 237 zł, na ponad 215 tys. komputerów i laptopów i na przeszło 3 tys. tabletów. Według wstępnych wyliczeń z programu skorzysta około 20 tys. dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego i na usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym kupionym w ramach projektu, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2500 zł.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.