Sądzę, że marcowa waloryzacja emerytur i rent będzie na poziomie 6,1 - 6,2 proc. Ostateczny wskaźnik poznamy już za kilka dni - mówi w rozmowie z "Super Expressem" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie po podaniu przez prezesa GUS realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2021 r.

"Sądzę, że marcowa waloryzacja będzie na poziomie 6,1-6,2 proc. Ostateczny wskaźnik poznamy już za kilka dni, ale według mnie będzie właśnie taki" - powiedział "SE" wiceminister Szwed.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do końca stycznia ogłasza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei do 7. roboczego dnia lutego ogłaszany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.