Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) Ukrainy poinformowała o skierowaniu do sądu w Polsce aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, byłemu p.o. szefa ukraińskiej agencji budowy dróg Ukrawtodor.

SAP i detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w ramach wspólnej grupy śledczej z Prokuraturą Okręgową w Warszawie i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Polski prowadzili dokumentowanie nielegalnych działań byłego p.o. szefa Ukrawtodoru - czytamy w komunikacie SAP.

W ramach śledztwa ustalono fakty otrzymania przez niego nielegalnych korzyści za działania w interesach podmiotów gospodarczych, uczestniczących w przetargach.

Organy ścigania Ukrainy i Polski wspólnie podjęły działania zmierzające do zgromadzenia odpowiedniej bazy dowodowej. Wskutek tego w lipcu 2020 roku oba państwa przeprowadziły operację specjalną, mającą na celu zatrzymania byłego szefa Ukrawtodoru i jego wspólników na terytorium Polski.

W dalszej kolejności został on poinformowany o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 368 kodeksu karnego Ukrainy (przyjmowanie propozycji, obietnicy albo otrzymanie nielegalnej korzyści przez urzędnika) i odpowiednich artykułów kodeksu karnego Polski. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu.

Jednocześnie na Ukrainie i w Polsce zainicjowano pociągnięcie do odpowiedzialności karnej innych osób, które przekazywały nielegalne korzyści i współdziałały przy ich otrzymaniu.

Po zakończeniu działań śledczych na Ukrainie postępowanie karne dotyczące Nowaka przekazano kompetentnym organom Polski w związku z brakiem możliwości jego ekstradycji na Ukrainę - pisze SAP.

21 grudnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła śledztwo w sprawie i skierowała akt oskarżenia wobec Nowaka i innych osób do sądu - podaje SAP.

Na Ukrainie obecnie zakończono śledztwo wobec rzeczywistego właściciela jednego z podmiotów gospodarczych, który jest podejrzany o przekazanie nielegalnych korzyści byłemu szefowi Ukrawtodoru, i odpowiedniej osoby prawnej.

Obecnie obrona zapoznaje się z materiałami dochodzenia przedprocesowego, po czym będzie podjęta decyzja w sprawie skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała PAP, że akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu został skierowany do sądu we wtorek. Razem z Sławomirem Nowakiem zostało oskarżonych 14 innych osób w postępowaniu dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)