Rozwój polskiego wariantu M-346FA, we współpracy z polskim przemysłem efektywnie wzmocniłby kluczowe zdolności obronne kraju, a liczne cechy wspólne z platformą samolotu szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik mogłyby umożliwić szybkie i niemal bez kosztów przejście pilotów z maszyn szkolnych na wariant bojowy. Co ważne, przemysł lotniczy to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, dostarczający produktów o wysokiej wartości dodanej i zapewniający dobrze płatne miejsca pracy, dlatego rozwój platformy M-346FA w polskiej wersji dla Sił Powietrznych zapewniłby technologiczny skok dla całego polskiego przemysłu.

Myśliwsko-uderzeniowa wersja Mastera czyli M-346FA (Fighter Attack), będąc lekkim samolotem bojowym, nie tylko nie ustępuje platformom naddźwiękowym w wykonywaniu wielu zadań, ale stanowi wręcz doskonałe uzupełnienie floty zaawansowanych i znacznie droższych w użytkowaniu samolotów. Biorąc pod uwagę zdolności i efektywność tej maszyny, Leonardo proponuje Siłom Powietrznym nowoczesny samolot bojowy, dostępny nawet przy znacznie ograniczonych i przeciążonych budżetach. Stosunek ceny do zdolności; efektywność realizacji określonych misji - od rozpoznania poprzez cyfrowe wsparcie z powietrza (DACAS), do uderzeń na cele powietrzne i powierzchniowe czyni ten samolot niezwykle interesującym rozwiązaniem dla każdych sił powietrznych. Dodatkowo, w przypadku Polski, Leonardo, poprzez swoją obecność na polskim rynku, potwierdzoną zaangażowaniem przemysłowym i inwestycjami bezpośrednimi, proponuje szereg korzyści kluczowych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Obecnie, po pierwszej już dostawie do nieujawnionego odbiorcy, M-346FA jest solidnym programem, aby pójść naprzód we współpracy z polskim przemysłem lotniczym, by stworzyć wyjątkowe i niezwykle efektywne pod względem kosztów rozwiązanie dla realizacji wielu zadań, także w konfliktach asymetrycznych i ochrony granic. Bez ryzyka związanego z rozwojem, ta nowoczesna, dojrzała platforma, oparta na najlepszych rozwiązaniach technologicznych i przekrojowemu doświadczeniu Leonardo jest wartą rozważenia propozycją dla kraju takiego jak Polska, posiadającego znakomite dziedzictwo w domenie lotniczej. Rozwój polskiego wariantu M-346FA zapewniłby ciągłość funkcjonowania lotnictwa bojowego po wycofaniu wysłużonych samolotów Su-22, zapewniając realne bezpieczeństwo, suwerenność militarną i przemysłową w oparciu o współpracę Leonardo z polskimi firmami. Uzupełnienie floty sił powietrznych o lekkie samoloty bojowe w obecnych scenariuszach operacyjnych, szczególnie o niskim i średnim poziomie zagrożenia wpisuje się, z jednej strony w dzisiejszą doktrynę operacji koalicyjnych saturacji przestrzeni powietrznej środkami bojowymi, a z drugiej strony ekonomiki eksploatacji floty.

Koszty operacyjne w całym cyklu użytkowania są nie do przecenienia

Niezwykle ważną zaletą M-346FA jest niski koszt eksploatacji. Dodatkowo, dwusilnikowa konfiguracja, cyfrowy system sterowania Fly-By-Wire, pracujący w trybie Care-Free, zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega przekroczeniu limitów eksploatacyjnych, co jest dużym wsparciem dla pilotów podczas wykonywania zadań. Również prędkość M-346FA została zoptymalizowana dla wykonywania lotów z wysokimi prędkościami poddźwiękowymi do 0,9 Macha, które są najbardziej korzystne podczas ataków na cele naziemne podczas bliskiego wsparcia z powietrza (Close Air Support / CAS). Koszty eksploatacji samolotu myśliwsko-uderzeniowego, w przypadku Polski, mogłyby być optymalizowane także dzięki ekonomii skali - dostarczenie dla Sił Powietrznych M-346 AJT Bielik, czyli wersji szkolno-treningowej może wkrótce zaowocować transferem technologii i współpracą z WZL-1 w Łodzi oraz Dęblinie. W zakresie serwisowania tych samolotów, obsługa mogłaby być rozszerzona na nowe samoloty w wersji bojowej, a współpraca przemysłowa wykraczałaby znacznie poza obecne ramy, włączając w to możliwości prac rozwojowych nad polską wersją M-346FA.

Ponadto, obsługę techniczną ułatwiają diagnostyczne systemy samolotu - HUMS i S-HUMS, które służą monitorowaniu i gromadzeniu danych dotyczących eksploatacji oraz stanu wyposażenia pokładowego i struktury płatowca. System obsługi naziemnej (GSS) umożliwia szybką ocenę stanu systemów samolotu, skrócenie czasu wykrywania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania planowych i nieplanowanych czynności obsługowych.

Optymalne uzbrojenie i systemy dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju

M-346FA osadzony w środowisku sieciocentrycznym oraz dzięki pełnej interoperacyjności z F-16 oraz F-35, może przejąć część misji od tych platform przy ułamku kosztów. Jako następca samolotu Su-22, M-346FA mógłby także zapewnić krytyczne wsparcie powietrzne dla Wojsk Lądowych. Dodatkowo, jako system w pełni interoperacyjny z NATO, M-346FA mógłby zwiększyć zdolności operacyjne Sił Powietrznych przy wspieraniu misji NATO w różnych obszarach działania, w tym w operacjach zagranicznych.

Wyposażenie oraz uzbrojenie samolotu M-346FA zostało zoptymalizowane dla współczesnego pola walki i szeregu misji realizowanych w ramach NATO.

M-346FA posiada siedem zewnętrznych punktów mocowania różnego typu uzbrojenia i wyposażenia, w tym: uzbrojenia bombardierskiego kierowanego (laserowo lub GPS) oraz niekierowanego, kierowanych pocisków rakietowych powietrze-ziemia i powietrze-powietrze, zasobnika z działkiem, zasobnika rozpoznawczego i nawigacyjnego, zasobnika walki elektronicznej (ECM). Uzbrojenie M-346FA dostępne jest w szerokim zakresie, od kierowanych pocisków rakietowych powietrze–powietrze średniego zasięgu z aktywnym radiolokacyjnym układem naprowadzania, a także najlepszymi, dostępnymi obecnie na świecie pociskami rakietowymi powietrze-ziemia.

Marco Lupo, prezes Leonardo Poland powiedział: „Leonardo przykłada duże znaczenie do swojego zaangażowania w Polsce. Spółka Leonardo Poland z siedzibą w Warszawie została utworzona w styczniu 2019 r., jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa, współpracując z lokalnymi podmiotami biznesowymi. Leonardo doskonale rozumie wymogi polskiej strony jeśli chodzi o ofertę offsetową, transfer technologii i know-how. Dlatego też w programach modernizacyjnych dla Sił Zbrojnych RP oferujemy szereg korzyści oraz aktywną współpracę z polskim przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi. Samolot myśliwsko-uderzeniowy M346FA, w polskiej konfiguracji jest częścią tej propozycji.”

M-346FA / foto: materiały prasowe