Sejm we wtorek po godz.10 rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma - zdaniem rządu - zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić, na specjalnych zasadach, pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała na początku posiedzenia, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na obecnym posiedzeniu informacji w sprawie ubożenia społeczeństwa na skutek skokowego wzrostu cen i braku równoważącego go wzrostu dochodów, w szczególności osób zatrudnionych w sferze budżetowej, o której przedstawienie wniósł klub Koalicji Obywatelskiej.

Rząd przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym, po zakończeniu się 2 grudnia stanu wyjątkowego na terenie przygranicznym z Białorusią.

Pierwsze czytanie projektu odbędzie się we wtorek na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych o godz. 15. Zgodnie z harmonogramem Sejmu, drugie czytanie projektu zaplanowane jest na wtorek na godz. 23.30.

Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że "Lewica nie poprze żadnych rozwiązań, które mają ograniczać prawa do komentowania przez dziennikarzy na granicy". "Lewica nie poprze rozwiązań sztukujących, protezujących stan wyjątkowy. Nie poprze rozwiązań, które wprost godzą w interes publiczny, które demolują ustrój prawny, które w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość politycznie może wykorzystywać przeciwko obywatelom" - oświadczył polityk.

"Na pewno będziemy głosowali przeciwko tej ustawie, bo mamy świadomość, że takie projekty są złe dla demokracji, państwa, obywateli. Nie zmieniają nic. Nie dopuszczają dalej swobodnej możliwości relacjonowania tego, co się dzieje na granicy, więc nie ma miejsca na to, żeby tę ustawę naprawiać. Jest miejsce, żeby ją krytykować" - podkreślił Gawkowski. "Takie ustawy powinniśmy wyrzucać do kosza, a nie procedować w Sejmie" - ocenił.

Zdaniem szefa klubu Lewicy, "pod opowieścią o tym, że polska granica jest w stanie wojny, PiS dokonuje skoku na demokrację". "Powinniśmy to czytać w taki sposób" - dodał. Zapewnił także, że "ochrona polskiej granicy to jest dzisiaj bezwzględnie sprawa priorytetowa".

Posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Policji, którego celem jest powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Propozycja zakłada wyodrębnienie z Policji nowej służby - zwalczania cyberprzestępczości. CBZC ma być jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw.

Oprócz tego w porządku obrad jest także drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Projekt zawiera m.in. przepisy dotyczące środków przeznaczanych na dofinansowanie szkolenia nauczycieli, a także reguluje kwestie wzrostu wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników. W przedłożeniu rządowym znalazły się również m.in. zapisy pozwalające na przekazanie Agencji Badań Medycznych oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia środków o wartości nie przekraczającej 1 mld zł.

Posłowie będą również kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowela ma zagwarantować większą ochronę członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS). Chodzi o rozszerzenie możliwości zwolnienia członków rodziny mieszkańca DPS-u z odpłatności za pobyt w takim domu.

Przeprowadzone ma być także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt zakłada wprowadzenie uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę poprzez rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Projekt autorstwa grupy posłów PiS przewiduje przyznanie powyższym osobom prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł.