W projekcie podkreślono, że "Unia Europejska w odpowiedzi na sfałszowanie wyborów, brutalne stłumienie pokojowych demonstracji, uwięzienie i prześladowanie tysięcy protestujących Białorusinów – nałożyła sankcje na reżim Aleksandra Łukaszenki".

"W odwecie Łukaszenka postanowił wywołać kryzys na granicy z Unią Europejską, w tym jej polskim odcinku, próbując zarazem naruszyć naszą suwerenność. W sposób szczególnie cyniczny i wyrachowany użył w tym celu ludzi wielu narodowości, uciekających przed prześladowaniami bądź brakiem perspektyw życiowych, oszukańczo obiecując im łatwe przedostanie się na terytorium Unii Europejskiej" - napisali posłowie KO.

Jak zaznaczyli, "wobec braku zgody, zarówno Polski, jak i pozostałych członków Unii Europejskiej, na masową migrację, tysiące oszukanych przez reżim Łukaszenki ludzi koczuje po stronie białoruskiej, w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu". "Blokując migrantom i uchodźcom możliwość powrotu do kraju, z którego przybyli, Aleksander Łukaszenka doprowadził do kryzysu humanitarnego, za który ponosi pełną odpowiedzialność" - czytamy w projekcie.

Reklama

"Sejm wyraża solidarność z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzami Wojska Polskiego, ochraniającymi granicę Polski i Unii Europejskiej, którzy pełniąc odpowiedzialną służbę, winni jednocześnie respektować prawa człowieka i w swoich działaniach kierować się humanitaryzmem i zasadami Konwencji ds. statusu uchodźców. Sejm wyraża również solidarność z oddolnymi inicjatywami niesienia pomocy humanitarnej ofiarom działań reżimu Łukaszenki przez lokalnych mieszkańców oraz organizacje społeczne" - głosi projekt.

Podkreślono w nim jednocześnie, że Sejm wzywa rząd do umożliwienia niezależnym mediom relacjonowania wydarzeń na granicy w sposób bezpośredni i nieskrępowany. "Polska i światowa opinia publiczna nie może być skazana jedynie na informacje płynące ze strony białoruskiej" - napisano w projekcie.

Według projektu Sejm wzywa też rząd do zapewnienia pomocy humanitarnej, w tym medycznej wszystkim tym migrantom, a zwłaszcza kobietom i dzieciom, których zatrzymano na terytorium Polski i którzy takiej pomocy potrzebują lub będą potrzebować.

Jak podkreślono, Sejm wzywa też do pilnego przedstawienia Komisji Europejskiej pakietu konkretnych propozycji, zaostrzających sankcje wobec reżimu Łukaszenki, w tym wprowadzenia dalszych sankcji gospodarczych wraz z propozycją rekompensat dla firm polskich i europejskich za straty, poniesione z powodu tych sankcji.

"Ponadto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za wskazane podjęcie przez Rząd oraz Prezydenta RP stałej i efektywnej współpracy z odpowiednimi organami Unii Europejskiej, odpowiedzialnymi za ochronę granic i migrację. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że działając wspólnie i solidarnie z Komisją Europejską oraz członkami Unii Europejskiej oraz NATO, kryzys wywołany przez Łukaszenkę zostanie opanowany i zażegnany" - czytamy w projekcie.