Wszystkie siły polityczne, są zgodne co do tego, że sprawę kopalni w Turowie trzeba zakończyć wycofaniem skargi i podpisaniem umowy - powiedział w czwartek wiceminister rozwoju i technologii Artur Soboń.

Wiceminister, podczas wywiadu w Radiu Wnet, powiedział, że nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, jest w stanie bardzo szybko osiągnąć ze stroną czeską porozumienie w sprawie kopalni Turów i "zamknąć wreszcie tę kwestię". Dodał, że do tej pory nie było takiej woli ze strony czeskiej. "Dzisiaj mamy informacje, że wszystkie siły polityczne, są zgodne co do tego, że sprawę kopalni w Turowie trzeba zakończyć wycofaniem skargi i podpisaniem umowy" - wskazał.

Pytany czy obecny kryzys energetyczny zmienił jego poglądy na kwestie odejścia Polski od węgla, (Soboń jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, negocjował ze związkami zawodowymi warunki zamknięcia kopalni węgla kamiennego), wiceminister powiedział, że stopniowe przechodzenie na alternatywne źródła energii "jest absolutnie do udźwignięcia". "Jesteśmy w stanie ten proces zakończyć długoletnim systemowym wsparciem dla górnictwa. Komisja Europejska chce to zrobić i my chcemy" - zaznaczył.

Wiceminister odniósł się też do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która w czwartek podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowy o 0,75 pkt. Powiedział, że "stopy te nie są dławiące", ale jest to działanie wprowadzające bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Mówił też, że rozwiązanie wprowadzone w rządowym programie Polski Ład, takie jak np. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, pozwolą na utrzymanie podobnego poziomu konsumpcji w przyszłym roku, co przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego.

Wskazał również, że przewidziane w rządowym programie wydatki na inwestycje dla samorządów będą "transzowane", czyli rozłożone w czasie, co ma m.in. zapobiec przegrzaniu gospodarki i skokowi inflacji. "Dajemy też w ten sposób samorządom możliwość racjonalnego wydatkowana tych środków i dobry impuls fiskalny" - mówił.

Pytany czy resort rozwoju i technologii pracuje nad jakimiś działaniami antyinflacyjnymi, powiedział, że "jest sugestia by przyglądać się pewnym sektorom i ewentualnie przygotować pomoc sektorową".