Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający wydłużenie płatności za pomocą bonu turystycznego do 30 września 2022r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Projekt reguluje także kwestię rekompensat dla organizatorów usług kolejowych oraz ważności dokumentów marynarskich.

"Wydłużony zostanie […] termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego – do 30 września 2022 r." – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem ze względu na spadek przychodów przewoźników kolejowych rząd chce utrzymać dofinansowanie rekompensat za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych do końca br.

Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Wydłużony zostanie – z 31 marca 2022 r. na 30 września 2022 r. – termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.
  • Umożliwione zostanie zachowanie ważności dokumentów marynarskich do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  • Przedłużone zostanie – do 31 grudnia 2021 r. – dofinansowanie rekompensat za świadczenie, zleconych przez organizatorów, usług publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych.
  • Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, planowane jest zwolnienie przewoźników z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą także turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.
  • O 12 miesięcy przedłużony zostanie okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
  • Minister Infrastruktury przejmie zadania dotyczące melioracji wodnych w celu przeprowadzenia reformy zwalczającej suszę w rolnictwie.