W badaniu na Konfederację chciałoby zagłosować 8,77 proc. wyborców, na Lewicę 8,56 proc. Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z głosami 4,41 proc. ankietowanych oraz Kukiz'15 z poparciem na poziomie 1,29 proc. Porozumienie Jarosława Gowina uzyskało 0,60 proc. poparcia.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28 października metodą CAWI na próbie 1078 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku ponad 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.