Co pan sądzi o prezentacji ustawy o obronie ojczyzny?
Został opracowany nowy sposób finansowania Sił Zbrojnych, który wychodzi poza Ministerstwo Obrony Narodowej - na całe państwo. To bardzo dobre rozwiązanie, przełamanie pewnej silosowatości między ministerstwami. Poza tym każdy sposób na dosypanie pieniędzy na obronność jest dobry i jak najbardziej uzasadniony, tak robią też inne kraje. Mam tylko nadzieję, że resort obrony skupi się na modernizacji Sił Zbrojnych, a nie na zadaniach, które leżą w gestii innych ministerstw, jak choćby budowa dróg.