Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej skierowano do uzgodnień.

W projekcie określono m.in. tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego i konia służbowego oraz tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami tych zwierząt wycofanych ze służby.

"Podczas rekrutacji kynolog jednostki lub hipolog jednostki, na której stanie znajduje się zwierzę służbowe, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na opiekuna zwierzęcia służbowego wycofanego z użycia w Straży Granicznej" - czytamy w projekcie. Następnie eksperci ci będą mieli za zadanie sporządzenie notatki służbowej, w której ocenię kompetencje kandydata w zakresie posiadania odpowiednich umiejętności opiekowania się zwierzęciem służbowym, niezbędnej wiedzy z zakresu żywienia zwierzęcia oraz zapewnienia mu dobrostanu.

Reklama

Opisano również procedurę wycofywania z użycia psów służbowych i koni służbowych oraz sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów i koni służbowych wycofanych ze służby.

"Miejsce utrzymania zwierzęcia służbowego powinno w szczególności zapewniać spokój, dopływ świeżego powietrza, uniemożliwiać dostęp osób lub zwierząt postronnych, zabezpieczać przed wpływami atmosferycznymi oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych" - wskazano m.in. w projekcie.

W nowo zaproponowanych przepisach określono m.in. również, komu przekazuje się psa służbowego w przypadku przeniesienia przewodnika na inne stanowisko nie obejmujące swym zakresem obowiązków związanych z opieką nad psem służbowym i jego używaniem do celów służbowych.

W ocenach skutków realizacji rozporządzenia napisano, że do realizacji zadań Straż Graniczna używa 243 psów i 8 koni. W pierwszym roku obowiązywania regulacji szacuje się, iż zostanie wycofanych ze służby 20 psów i 1 koń.