Odrzucone poprawki złożyły Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Koalicja Polska.

Przyjęta przez Komisję Kultury i Środków Przekazu poprawka, którą zgłosiła Konfederacja, zakłada dopisanie do projektu uchwały fragmentu mówiącego o dziedzictwie KOR. "Należy przy tym nadmienić, że żywy opór znacznej części Polaków budzi postawa części działaczy KOR, którzy poszli na układy z komunistami, skutkujące faktyczną bezkarnością wielu przedstawicieli reżimu po roku 1989" - głosi przyjęta poprawka.

"Jeśli mówimy o KOR, to mówmy także o jego dziedzictwie i zwróćmy uwagę na to, co też nie było takie +czyste+" – powiedział podczas posiedzenia komisji Michał Urbaniak z Konfederacji.

Podczas posiedzenia komisji na posła sprawozdawcę został wybrany Marek Suski (PiS). Teraz projekt ustawy trafi ponownie do Sejmu.