Parlamentarny Zespół ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną powstał na mocy umowy programowej Kukiz'15 z PiS zawartej na przełomie maja i czerwca. Na środowym, inauguracyjnym spotkaniu zespół wybierze prezydium, przyjmie regulamin oraz plan pracy.

W rozmowie z PAP Kukiz mówił, że "celem prac zespołu będzie wypracowanie takich rozwiązań, które nadawałyby każdemu obywatelowi indywidualne, bierne prawo wyborcze do Sejmu RP". Z takim postulatem polityk szedł do wyborów prezydenckich i parlamentarnych zarówno w 2015 roku, jak i we współpracy z PSL w 2019 r.

Jak podkreślał Kukiz, "już dziś mamy opinię Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 roku, gdzie PKW stwierdza, że Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła". "I to będzie podstawowym kierunkiem działania tego zespołu, aby wypracować takie przepisy, aby każdy obywatel Rzeczypospolitej miał równe prawa w zakresie skorzystania ze swojego indywidualnego, biernego prawa wyborczego, a nie tylko członkowie partii politycznej" - mówił.

Reklama

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko zwraca uwagę na inny aspekt zmiany ordynacji. "Niestety należymy do tego niewielkiego kręgu państw, w których mamy ordynację proporcjonalną i duża część społeczeństwa i bardzo wielu posłów nie wie, że w większości rozwiniętych gospodarek jest jakaś odmiana ordynacji większościowej" - stwierdził.

"Ordynacji nie powinno się pisać pod siebie, a szczególnie ordynacji, która przewartościowuje zupełnie wybór posłów i ich odpowiedzialność przed wyborcami, dlatego zarówno posłowie, a przede wszystkich społeczeństwo musi zrozumieć wagę tej zmiany, stąd ordynacja powinna zadziałać od kolejnych wyborów, ale powinna być przygotowana i uchwalona w tej kadencji tak, żeby wszyscy wiedzieli, co ich będzie czekało za kilka lat" - podkreślił Sachajko.

W skład dwudziestoosobowego zespołu wchodzi 13 polityków z klubu PiS (12 posłów i 1 senator), trójka posłów Kukiz'15, dwójka polityków koła Polskie Sprawy, a także po jednym reprezentancie Koalicji Polskiej-PSL i Polski 2050. Dwójka polityków PiS Tomasz Rzymkowski i Norbert Kaczmarczyk oraz Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka z Polskich Spraw to byli parlamentarzyści Kukiz'15 w poprzedniej kadencji Sejmu.