"W tym budynku rozmawiamy o pieniądzach. Często to są naprawdę duże pieniądze i pojawiają się głosy czy ustalenia, które są przyjmowane przez strony porozumienia mają odzwierciedlenie w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego przedstawiciele płatnika publicznego uczestniczą w tych spotkaniach, żeby wszystko miało zabezpieczenie finansowe" - powiedział prezes NFZ Filip Nowak po zakończeniu posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Nowak potwierdził, że zarówno środki do końca roku, jak i środki w roku następnym są zapewnione.

Reklama

"Wszelkie ustalenia, które są przyjmowane w tym budynku poprzez Radę Dialogu Społecznego muszą mieścić się w planie finansowym i gwarantuję, że się mieszczą. W związku z czym możemy spokojnie planować i zastanawiać się nad kolejnymi rozwiązaniami, które wprowadzamy, bo są to przecież fundamentalne zmiany. Minimalne wynagrodzenie to jest to, czego środowisko medyczne, środowisko pracowników ochrony zdrowia oczekiwało" - podsumował Nowak.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem Marii Ochman z NSZZ "Solidarność" odbyło się w czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. W spotkaniu brało udział szerokie grono reprezentantów sektora ochrony zdrowia, strona społeczna NSZZ "Solidarność", OPZZ i strona pracodawców Pracodawcy RP i Federacja Szpitali Polskich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mimo zaproszenia, na posiedzeniu nie pojawili się przedstawiciele Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na 27 września br.