Za podjęciem uchwały w całości wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek było 94 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Większość senatorów zagłosowała za tym, aby docelowo przeznaczać 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia zamiast 7 proc. i za skróceniem czasu osiągnięcia tego modelu do 2025 r. Minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.; 6,5 proc. w 2023 r. oraz 7 proc. w 2024 r.

Wcześniej, podczas czwartkowej wieczornej debaty w Senacie, wiceminister Sławomir Gadomski mówił, że zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest fundamentem ustawy.

"Nie ma wątpliwości co do tego, że ścieżka wzrostu jest konieczna, że określenie tego wzrostu nakładów jest konieczne i wymagane. (…) Decyzja określona w projekcie rządowym jest wynikiem odpowiedzialności za cały system finansów" – akcentował.

Gadomski podkreślał, że "zwiększenia i tak są rekordowe". "Rozumiem, że w każdej dyskusji politycznej czy publicznej możemy mówić, że trzeba więcej, jeszcze 0,2 czy 0,3 proc, jeszcze 0,5 proc. My naprawdę skrupulatnie przeliczyliśmy nasze możliwości" – zaznaczył.

W głosowaniach Senat opowiedział się też za skreśleniem przepisów o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Według większości senatorów objęcie tych pracowników ochroną prawną nie wymaga dodatkowej regulacji, ponieważ są oni chronieni obecnymi przepisami.

Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną zaproponowano w związku z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Przepis w brzmieniu przyjętym przez Sejm stanowi, że "kto narusza nietykalność cielesną osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej przy przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z prowadzonym badaniem lub szczepieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech".

Senatorowie opowiedzieli się także m.in. za tym, by wykreślić przepis przedłużający obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r.