Komisja Europejska przyznała Polsce dodatkowe 74,6 mln euro na szkolenia specjalistyczne i wsparcie psychologiczne lekarzy oraz innego personelu medycznego, poinformowała Komisja. Jednocześnie dodatkowe 16 mln euro przyznano Saksonii, a 595 mln euro - Katalonii.

Środki te zostaną przekazane w ramach REACT-EU, które jest częścią programu NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe finansowanie w wysokości 50,6 mld euro (w cenach bieżących) na programy polityki spójności w latach 2021 i 2022. Działania koncentrują się na wspieraniu rynku pracy, miejsc pracy, MŚP, a transformacji ekologicznej i cyfrowej.

"Komisja przyznała ponad 685 mln euro trzem programom operacyjnym (PO) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, aby pomóc tym krajom w sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem za pośrednictwem REACT-EU. W Polsce modyfikacja krajowego programu EFS 'Wiedza, edukacja, rozwój' zostanie uzupełniona kwotą 74,6 mln euro na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i innego personelu medycznego" - czytamy w komunikacie.

W Niemczech modyfikacja PO EFS w Saksonii udostępni 16 mln euro na wzmocnienie możliwości kształcenia i zatrudnienia, w szczególności na szkolenia zawodowe, edukację pozaszkolną na rzecz zmian ekologicznych i cyfrowych oraz powrót do pracy zawodowej młodych naukowców dotkniętych pandemią.

Program operacyjny EFS w Katalonii w Hiszpanii otrzyma dodatkowe 595 mln euro na tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych, utrzymanie zatrudnienia i rozwoju umiejętności pracowników. Fundusze te będą wspierać integrację na rynku pracy osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji, a także zatrudnienie dodatkowego personelu medycznego i edukacyjnego podczas pandemii.