Nadzieję na to, że nowelizacja tzw. ustawy medialnej nie wyjdzie z Sejmu - wyraził w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dodał, że jeśli jednak nowelizacja ta uchwalona zostanie w Sejmie 11 sierpnia, to będzie zmuszony zwołać posiedzenie Senatu w okolicach 8-9 września.

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła we wtorek z poprawkami projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS. Nie zgodziła się na wnioski opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Sejm zajmie się projektem prawdopodobnie 11 sierpnia.

O możliwy dalszy scenariusz Grodzkiego spytał w środę TVN24. "Ustawa, mam nadzieję, nie wyjdzie z Sejmu - od tego zacznijmy. Jeżeli to będzie 11 sierpnia, to mamy 30 dni. Nie planowałem zwoływać Senatu na początku września, no ale (jeśli) będziemy do tego zmuszeni, to będzie w okolicach 8-9 września" - powiedział.

Odniósł się też do postawy Pawła Kukiza i jego ugrupowania wobec złożonego przez PiS projektu zmian w tzw. ustawie medialnej.

"To, co zrobił artysta, świetny piosenkarz, którego byłem ogromnym fanem, jak wchodząc do polityki jako taki wolny elektron - co zrobił ze sobą i swoją partią, dla mnie jest szokujące" - powiedział marszałek Senatu.

Projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zmienia m.in. zasady przyznawania koncesji mediom z udziałem kapitału zagranicznego. W myśl projektu, "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Przyjęta we wtorek przez komisję poprawka - zgłoszona przez przedstawiciela wnioskodawców, posła PiS Marka Suskiego - zakłada, że wprowadzane nowelizacją przepisy w sprawie koncesji dla spółek z udziałem kapitałowym osób zagranicznych nie stosują się do podmiotów z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego "pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG".

Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli oprócz państw członkowskich UE, także Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

Komisja przyjęła też poprawkę Jarosława Sachajki (Kukiz'15), która zakłada, że udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, zbywane w związku z wykorzystaniem obowiązku dostosowania, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb państwa, spółkę realizującą misję publiczną, państwową osobę prawną oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Na wtorkowym posiedzeniu komisji odrzucona została natomiast poprawka posła Stanisława Bukowca (Porozumienie), który chciał by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt zmian w ustawie o RTV jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.