Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał w piątek dotychczasowego p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych na stanowisko szefa ABM.

Rolą Agencji jest m.in. wspieranie rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

Działalność Agencji polega m.in. na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych.

Sierpiński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest absolwentem programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme organizowanego przez Saïd Business School i University of Oxford.

Pracował m.in. w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. W latach 2018-2020 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentującym Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie. Jest członkiem grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie badań klinicznych.

Termin składania ofert w ogłoszonym przez ministra zdrowia konkursie na prezesa ABM minął 18 maja.