W środę resort rozwoju, pracy i technologii ma przedstawić założenia nowej Polityki Przemysłowej Polski.

"Przemysł – nowoczesny i konkurencyjny – ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i przyszłości naszego kraju. Dlatego też mój resort przygotował nową Politykę Przemysłową Polski – program, który powstał dzięki bliskiemu współdziałaniu i szerokim konsultacjom z przedsiębiorcami i ekspertami" - wskazał wicepremier.

Jak ocenił Gowin, ten program ma być kołem zamachowym "dalszego dynamicznego rozwoju naszego przemysłu".

Szef MRPiT przypomniał, że 10 marca zaprezentował w formie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu "potrzeby i postulaty", ale też konkretne propozycje rozwiązań wyrażone przez przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe.

"Na dokładnie 100 stronach, nasi partnerzy wskazali najpoważniejsze bariery rozwojowe; przez minione trzy miesiące przekuliśmy materiał zebrany w Białej Księdze w konkretny pakiet nowych instrumentów wsparcia, który będziemy prezentować jako nową Politykę Przemysłową Polski" - powiedział. Jak zaznaczył, dokument powstał z udziałem światowej klasy ekspertów i przedstawicieli przemysłu, którzy z resortem rozwoju, pracy i technologii ten program współtworzyli.

Polityka Przemysłowa Polski to dokument strategiczny, który powstał w bieżącym roku w ramach szerokich konsultacji branżowych i przy udziale przedstawicieli polskiego przemysłu oraz ekspertów z zamiarem opracowania katalogu narzędzi wspierających rozwój polskiego przemysłu i budowy jego odporności na kryzysy.

Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów (m.in. w ramach tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R. Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być też wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.