Posiedzenie ma się rozpocząć od zaprzysiężenia posła Adama Ołdakowskiego. Ten były poseł Samoobrony i PiS zastąpi zmarłego niedawno posła PiS Jerzego Wilka.

Potem odbędzie się blok głosowań. Posłowie mieli głosować m.in. nad stanowiskiem Senatu do ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Senat miał - jak się spodziewano - wprowadzić do ustawy preambułę. Jednak wobec tego, że Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek, do tego głosowania nie dojdzie.

W piątkowym głosowaniu posłowie mają zdecydować o powołaniu nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejmowa komisja sprawiedliwości rekomenduje Izbie wybór historyka, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego.

Możliwe, że Sejm zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara upłynęła we wrześniu zeszłego roku. Kandydatów na jego następcę jest dwoje: zgłoszona przez klub PiS senator Lidia Staroń (Koło Senatorów Niezależnych) oraz prof. Marcin Wiącek, którego popierają kluby: Koalicji Polskiej-PSL, Koalicji Obywatleskiej, Lewicy, koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy oraz niektórzy posłowie niezrzeszeni. Pod kandydaturą Wiącka podpisało się także czworo posłów Porozumienia, m.in. prezes partii Jarosław Gowin oraz poseł PiS Zbigniew Girzyński.

W Sejmie zaplanowane jest też głosowanie nad sprawozdaniem komisji wobec rządowego projektu noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z "Mieszkania na start", czyli drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego.

Głosowane mają być też m.in. poselski projekty ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, poselski projekt ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Zaplanowane jest także rozpatrzenie sprawozdania komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Sejm ma również zająć się poprawkami Senatu do kilku ustaw m.in. do nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, którą na początku marca podpisał prezydent Andrzej Duda. Projekt noweli reguluje kwestię pracy kobiet w ciąży, wprowadza definicję członka rodziny i regulacje dotyczące dodatku cywilnego.