Posiedzenie ma się rozpocząć od zaprzysiężenia posła Adama Ołdakowskiego. Ten były poseł Samoobrony i PiS zastąpi zmarłego niedawno posła PiS Jerzego Wilka.

Potem odbędzie się blok głosowań. Posłowie mieli głosować m.in. nad stanowiskiem Senatu do ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Senat miał - jak się spodziewano - wprowadzić do ustawy preambułę. Jednak wobec tego, że Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek, do tego głosowania nie dojdzie.

W piątkowym głosowaniu posłowie mają zdecydować o powołaniu nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejmowa komisja sprawiedliwości rekomenduje Izbie wybór historyka, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego.

Reklama

Możliwe, że Sejm zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja dotychczasowego RPO Adama Bodnara upłynęła we wrześniu zeszłego roku. Kandydatów na jego następcę jest dwoje: zgłoszona przez klub PiS senator Lidia Staroń (Koło Senatorów Niezależnych) oraz prof. Marcin Wiącek, którego popierają kluby: Koalicji Polskiej-PSL, Koalicji Obywatleskiej, Lewicy, koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy oraz niektórzy posłowie niezrzeszeni. Pod kandydaturą Wiącka podpisało się także czworo posłów Porozumienia, m.in. prezes partii Jarosław Gowin oraz poseł PiS Zbigniew Girzyński.

W Sejmie zaplanowane jest też głosowanie nad sprawozdaniem komisji wobec rządowego projektu noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z "Mieszkania na start", czyli drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego.

Głosowane mają być też m.in. poselski projekty ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, poselski projekt ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Zaplanowane jest także rozpatrzenie sprawozdania komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Sejm ma również zająć się poprawkami Senatu do kilku ustaw m.in. do nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, którą na początku marca podpisał prezydent Andrzej Duda. Projekt noweli reguluje kwestię pracy kobiet w ciąży, wprowadza definicję członka rodziny i regulacje dotyczące dodatku cywilnego.