Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL „do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych".

"To jest projekt, który ma zatamować napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej. Polskie i unijne firmy bardzo tracą na tym procederze. Nasi przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować z firmami z Dalekiego Wschodu, które sprzedają takie same towary jak polscy przedsiębiorcy, ale tańsze o VAT, czyli często o 1/4 ceny" – tłumaczył w trakcie dyskusji w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w 'jednym okienku', w państwie swojej siedziby.

Reklama

Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro - u sprzedawcy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.