Polityka spójności jest głównym instrumentem wspierania rozwoju UE: środki te przeznaczymy na inwestycje m.in. w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę - mówił wiceminister MFiPR Waldemar Buda podczas spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało we wtorkowym komunikacie, że Buda uczestniczył w spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności, podczas którego mówił o szansach, jakie dają fundusze europejskie oraz o ich wykorzystaniu.

Resort przypomniał, że fundusze europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

"Bez wątpienia polityka spójności jest głównym i najważniejszym instrumentem wspierania rozwoju UE. Środki te przeznaczymy na inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Buda.

Ministerstwo przekazało, że strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce określa Umowa Partnerstwa (UP). Z kolei Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy (RRF). Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Wiceminister podkreślał w rozmowie z unijnymi ministrami, że Fundusz Odbudowy może uzupełniać działania podejmowane w ramach polityki spójności, "co staramy się w Polsce zapewnić".

"Kierujemy się założeniem, że KPO, poprzez reformy i inwestycje, wspiera działania realizowane w polityce spójności, które uznajemy za główny bodziec do stymulowania rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego" – wyjaśnił wiceminister Buda.

Resort podkreślił, że programowanie i wdrażanie polityki spójności i KPO koordynowane jest w Polsce przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Efektywna koordynacja jest niezbędna. Chcemy powołać specjalny zespół, w którym członkami będą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację tych instrumentów, zarówno administracji rządowej i samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego" – zapowiedział Buda.

Wiceminister odniósł się także do wyzwań, jakie stoją przed unijną i krajową administracją.

"Kluczowe jest przekazanie potencjalnym beneficjentom, na jakie wsparcie mogą liczyć w ramach konkretnych instrumentów europejskich. To pozwoli zminimalizować błędy w aplikowaniu o środki unijne" – podsumował Buda.

Ministerstwo przekazało, że nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. polityki spójności zostało zorganizowane przez prezydencję portugalska. Są to cykliczne konferencje, odbywające się raz na pół roku. Ostatnie odbyło się we wrześniu 2020 r.