Jak podkreśla CBOS maj nie przyniósł większych zmian w rankingu popularności partii politycznych i nadal ugrupowaniem mającym najwięcej zdeklarowanych wyborców pozostaje Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem.

Na tę formację zamierza głosować 33 proc. uprawnionych do głosowania (wzrost o 1 proc. w stosunku do badania kwietniowego).

Na drugim miejscu, tak jak w ubiegłych miesiącach, lokuje się Polska 2050 Szymona Hołowni popierana przez 17 proc. wyborców (wzrost o 1 punkt procentowy). Jak zaznacza CBOS ta formacja umacnia się na pozycji lidera opozycji.

Reklama

Na KO chciało głosować 11 badanych o 3 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. Równie niski wynik KO odnotowała w marcu. To największa zmiana w poparciu dla ugrupowań politycznych w tym miesiącu - podkreślono.

W tym miesiącu zarówno Lewica, jak i Konfederacja zyskały przychylność 6 proc zdeklarowanych wyborców (w obu przypadkach wzrost poparcia o 1 punkt procentowy).

Reklama

Poniżej wyborczego progu plasują się majowe notowania PSL-Koalicji Polskiej (2 proc., wzrost o 1 punkt procentowy) oraz Kukiz'15 (1 proc., bez zmian).

Jak podkreśla CBOS na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek Polaków chcących wziąć udział w wyborach, ale niemających sprecyzowanych preferencji wyborczych.

19 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów wstrzymuje się z wyrażeniem jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek z partii politycznych; 5 proc. zdeklarowanych wyborców "z jakichś powodów nie chce lub obawia się" ujawnić w sondażu swoje preferencje partyjne.

W sumie zatem sympatie prawie jednej czwartej zdeklarowanych uczestników wyborów pozostają nieznane - zaznaczono.

Do lokali wyborczych w maju udałoby 75 proc. uprawnionych do głosowania, o dwa punkty procentowe więcej niż w kwietniu.

Nie uległ zmianie odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w wyborach, gdyby odbywały się już teraz (12 proc.). Spadła liczba badanych z góry odrzucających możliwość swojego udziału w ewentualnym głosowaniu (12 proc., spadek o 3 punkty).

KO w sondażu Kantara

W maju PiS, wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem, otrzymało poparcie 33 proc. badanych deklarujących chęć udziału w wyborach, Koalicja Obywatelska - 21 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni - 17 proc. - wynika z sondażu Kantar. Do Sejmu weszłyby też: Lewica - 6 proc. oraz Konfederacja - 5 proc.

Według sondażu, w maju wśród Polaków deklarujących gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu największe poparcie - 33 proc. - uzyskało Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem. To o 2 pkt. proc. więcej niż w kwietniu.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 21-procentowym poparciem (spadek o 1 proc.), a na trzecim - Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który może liczyć na 17-procentowe poparcie (wzrost o 1 pkt. proc.).

Lewica uzyskała 6 proc. (o 3 pkt. proc. mniej niż w kwietniu), a Konfederacja 5 proc. (o 1 pkt. proc. mniej).

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL-Koalicja Polska - 3 proc. (tyle co w kwietniu) oraz ugrupowanie Kukiz'15 z 2 proc. poparcia (również bez zmian).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 13 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos. To o 2 punkty procentowe więcej niż w kwietni

W wyborach wzięłoby udział 69 proc. badanych: 32 proc. "zdecydowanie", a 37 proc. "raczej" planuje udział w wyborach. Nie poszłoby na wybory 19 proc.: 11 "zdecydowanie", a 8 proc. "raczej".

Nie zdecydowało się czy wziąć udział w wyborach, czy też nie 12 proc. ankietowanych.

Odsetek osób zdecydowanie zamierzających głosować zmniejszył się 3 pkt. proc. w stosunku do kwietniowego wyniku, a mówiących, że "raczej" wezmą udział w wyborach jest większy o 2 pkt. proc.

Większy jest o 2 pkt. proc. odsetek tych, którzy zdecydowanie nie zamierzają wziąć udziału w głosowaniu, a "raczej" nie - spadł o 2 pkt proc.

Kantar zwrócił uwagę, że badanie przeprowadzono jeszcze przed ogłoszeniem przez PiS i Zjednoczoną Prawice programu Polski Ład.

Sondaż wykonano między 7 a 12 maja techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie 984 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Dla preferencji partyjnych próba wyniosła 676 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.