Polski Ład będzie się składał z pięciu podstawowych filarów:

 • Plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie.
 • Obniżka podatków dla 18 mln Polaków.
 • Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy.
 • Mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności.
 • Emerytury bez podatku do 2500 zł.

Oto szczegóły:

Prezentację rozpoczął prezes PiS Jarosław Kaczyński, poszczególne zagadnienia rozwijał premier Mateusz Morawiecki.

Ochrona zdrowia

Nakłady na ten cel w 2023 r. mają sięgnąć 6 proc. PKB, a w 2027 r. 7 proc.

- Chcemy zmodernizować szpitale, wysokospecjalistyczne przychodnie, wszystkie szpitale powiatowe - mówił Morawiecki. - Po drugie, znosimy limity do specjalistów po to, aby skrócić kolejki.

- Musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić i ściągać z zewnątrz. To dotyczy też pielęgniarek - mówił Kaczyński.

Zapowiedział ponadto:

 • 24-godzinne dyżury w każdym powiecie
 • reorganizację służby zdrowia, by w nagłych wypadkach działała na 3 poziomach: teleporada, wizyta u lekarza, szpital
 • mechanizm koordynacji leczenia najcięższych chorób

Podatki

 • Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł, a drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tys. zł. - To prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 miliona Polaków - mówił premier.
 • 65% emerytur, a także najniższa płaca, będą bez podatku. - Osoby, które dziś zarabiają w graniach średniej krajowej, również będą beneficjentami - mówił Morawiecki. - Chcemy, by osoby zarabiające 6-10 tys. zł na tej reformie nie straciły. 

Demografia

- Chcemy wesprzeć rodziców w pierwszym okresie od urodzenia dziecka. Pierwsze 3 lata to taki okres, w którym rodzice potrzebują jak najwięcej wsparcia. Poza 500+ i 300+ dajemy nowy komponent: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Będzie to 12 tys. zł dla każdej rodziny; rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia

Emerytury

Emerytura do 2,5 tys. zł będzie zwolniona z podatku. Emeryci będą mogli pracować bez podatku, jeśli nie będą pobierać emerytury

Praca

 • zmiany nastawione na pracę zdalną
 • zmiany dobre dla młodych rodziców (elastyczne godziny pracy)
 • zniesienie umów śmieciowych i powstanie jednego modelu kontraktu pracy

Mieszkania i kredyty

 • Tym, których nie stać na kupno mieszkania, na wkład własny - gwarantujemy wkład własny do wysokości 40 proc. - mówił premier. Będzie można uzyskać gwarancję bankową na 100 tys. zł. 
 • Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł.

Fundusz polskich inwestycji

Będzie się składał z sześciu punktów:

 • Rozbudowa infrastruktury (ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów i tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych);
 • Transport i logistyka (tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistycznych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych);
 • Usługi publiczne (remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych., większa dostępność do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomografów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej);
 • Cyfryzacja (5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji białych w dostępie do Internetu – ponad milion kolejnych. gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do Internetu);
 • Polskie domy (tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda).
 • Ciepłownictwo i czysta energia (setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni).

Wieś

 • możliwość budowy domów do 70 m kw. (z częściowo użytkowym poddaszem, powierzchnia może wynieść do 90 m kw.) bez pozwolenia na budowę i kierownika budowy, a jedynie z obowiązkiem zgłoszenia. Dotyczy to terenów, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam gdzie go nie ma, będzie można szybko uzyskać warunki zabudowy, zaś gminy będę mogły skorzystać ze środków na opracowanie planu. 
 • powstanie ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym (nowa definicja, możliwość przekazania gospodarstwa bez zbywania go)
 • regulacja kwestii spadkowych
 • kodeks rolny
 • dopłaty do paliwa rolniczego
 • promocja produkcji rolnej i eksportu produktów rolnych
 • uproszczone procedury związane z prowadzeniem produkcji rolnej, zaczynając od rejestracji maszyn skończywszy na podatkach
 • cyfryzacja wsi
 • spółki energetyczne dla rolników
 • 4000 świetlic, 100 basenów i 300 nowych boisk, rewitalizację 3600 boisk istniejących
 • gazyfikację, wodociągi i kanalizację dla wsi
 • budowa domów opieki

Kultura i oświata

 • powstanie ustawa zapewniająca status artysty zawodowego
 • rozbudowa polskich muzeów (w planach jest ok 100)
 • odbudowa zabytków np. Pałacu Saskiego
 • budowa nowych teatrów
 • więcej lekcji historii prowadzonych dwoma nurtami (historia powszechna i historia Polski), dla każdego nurtu będą 2-3 godziny tygodniowo