Wpływ pandemii na osoby z niepełnosprawnością, przebywające w domach opieki, uchodźców, migrantów, osoby w kryzysie bezdomności utrzyma się znacznie dłużej niż samo ryzyko epidemiczne, dlatego ich problemy powinny być pilnie uwzględnione przez decydentów - apeluje zespół PAN ds. COVID-19.

We wtorek interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN opublikował stanowisko dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce.

"Osoby z niepełnosprawnością, przebywający w domach opieki, uchodźcy, migranci, osoby w kryzysie bezdomności w sumie stanowią ponad 20 proc. społeczeństwa polskiego. Wpływ pandemii na te grupy utrzyma się znacznie dłużej niż samo ryzyko epidemiczne, dlatego ich problemy powinny być pilnie uwzględnione przez decydentów" - czytamy w stanowisku ekspertów.

Zauważono, że problemy tych grup często umykają uwadze decydentów, z kolei media i opinia publiczna mało się nimi interesują, a one same są wykluczane z głównego nurtu życia społecznego.

"Choć zwykło się osoby te traktować jako mniejszości, to w sumie stanowią ponad 20 proc. społeczeństwa polskiego. Są jego integralną częścią. Ich sytuacja i tak trudna w czasach normalnych, w czasie pandemii stała się jeszcze trudniejsza. Pandemia nie tylko obnażyła wszystkie słabości systemu wsparcia tych osób, ale stworzyła też problemy całkiem nowe" - podkreślono.

W stanowisku zauważono, że brakuje systematycznych badań, całościowo ukazujących sytuację tych osób w trakcie pandemii. Dlatego eksperci - jak piszą w dokumencie - odwołują się głównie do danych jakościowych, zebranych przez nich w trakcie wywiadów z ekspertami znającymi sytuację poszczególnych grup.

"Nie pretendujemy do przedstawienia pełnego obrazu wpływu pandemii na te społeczności, chcemy jednak ich problemy nagłośnić i zwrócić uwagę na potrzebę opracowania działań, które będą przeciwdziałać długofalowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla tych społeczności" - napisano.

Jak napisano w podsumowaniu, wskazane przez zespół grupy zmagają się z ograniczonym dostępem do informacji o pandemii z racji bariery językowej czy materialnej, ograniczonym dostępem do ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i usług rehabilitacyjnych, niedostosowanymi do wymogów pandemii ośrodkami pomocy, oraz brakiem procedur przeciwepidemicznych i środków finansowych na realizacje wprowadzanych z czasem wymogów przeciwepidemicznych. Wskazano też na ograniczone wsparcie finansowe, które otrzymują pomagające tym osobom organizacje pozarządowe, brak odpowiedniego wsparcia edukacji dzieci z tych grup, wzrost bezrobocia i ubóstwa.

"Grupy mniejszościowe są bardziej zagrożone dystansowaniem się, gdyż ich życie i funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od częstych i bliskich kontaktów międzyludzkich, a jeśli z różnych powodów nie mogą (nie potrafią) poddać się restrykcjom i ograniczeniom - stają się łatwym celem ataku dla SARS-CoV-2" - czytamy w stanowisku.

Pełna treść stanowiska znajduje się na stronie: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3314-stanowisko-15-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-wplyw-pandemii-na-wybrane-grupy-mniejszosciowe-w-polsce.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 roku. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk). W zespole zasiada również ośmioro innych ekspertów z różnych dziedzin.