Jak podano, 1 marca wejdą w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lutego w sprawie zniesienia Ministerstwa Sportu oraz utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także rozporządzenie z 22 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

„Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu” – wyjaśniono w komunikacie.

Rozporządzenia – jak dodano - zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 r