W badaniu, którego wynik opublikowano w środę, zadano ankietowanym pytania, na które ugrupowanie polityczne oddaliby swój głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę. Jeden wariant nie uwzględniał udziału Polski2050 Szymona Hołowni, w drugim ugrupowanie to zostało uwzględnione.

W pierwszym wariancie chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 33 proc. badanych. Koalicja Obywatelska uzyskała 26 proc. wskazań, Lewica - 13 proc., a Konfederacja - 10 proc. Kukiz'15 może liczyć na poparcie 4 proc. ankietowanych, a PSL - 3 proc. 11 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "inne ugrupowanie".

Z kolei w scenariuszu zakładającym udział partii Szymona Hołowni Polska 2050, Zjednoczona Prawica uzyskuje wynik 30 proc. Na drugim miejscu znalazła się partia Hołowni z wynikiem 23 proc. Chęć głosowania na KO wyraziło 19 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się Lewica - 12 proc. i Konfederacja - 8 proc; dalej plasują się Kukiz'15 - 4 proc. i PSL - 2 proc. Także 2 proc. respondentów wskazało w tym wariancie na odpowiedź "inne ugrupowanie".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1076 osób w dniach od 19 stycznia do 22 lutego 2021 roku.