Umowa Partnerstwa ma być gotowa do przyjęcia przez Radę Ministrów w drugim kwartale tego roku - powiedział podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wiceminister przypomniał, że konsultacje Umowy Partnerstwa potrwają do 22 lutego tego roku.

“Odbyliśmy już 13 spotkań wojewódzkich, konsultujemy Umowę Partnerstwa bardzo szeroko. Po tym czasie będziemy przystępować do negocjacji kontraktów programowych z marszałkami, tak żeby Umowa Partnerstwa była gotowa w drugim kwartale tego roku i była przyjęta przez Radę Ministrów i stanowiła mandat negocjacyjny z Komisją Europejską” - powiedział Buda.

Wiceminister zastrzegł jednocześnie, że sposób podziału środków pomiędzy regiony i kraj został zachowany tak jak miało to miejsce podczas poprzedniej perspektywy unijnej, czyli w proporcji 40 proc. dla programów regionalnych i 60 proc. dla programów krajowych.

Umowa Partnerstwa, dotycząca podziałów unijnych funduszy, zawierana jest między rządem a Komisją Europejską.

Z nowego budżetu UE i Funduszu Odbudowy Polska wynegocjowała około 170 mld euro (w cenach bieżących). W tym: 72,2 mld euro na politykę spójności; 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy; 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy; 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników; 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich; około 2 mld euro na szybkie wsparcie w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19 - pieniądze dodane do programów na lata 2014-2020).