Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego na uczelniach – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W przeliczeniu na nauczyciela akademickiego jest to ok. 850 zł – dodał.

W środę podczas transmisji na profilu facebookowym resortu nauki minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział przeznaczone na nauczanie zdalne wsparcie finansowe uczelni.

"Trwamy w nauczaniu zdalnym, także na uczelniach, na studiach wyższych, trwa to już kilka miesięcy. Uczelnie radzą sobie z tym" – powiedział Przemysław Czarnek i podziękował władzom uniwersytetów za zaangażowanie.

"Ponieważ będzie ono trwało jeszcze czas jakiś, przewidzieliśmy wsparcie dla uczelni na ten cel. Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł" – zapowiedział szef resortu nauki.

Minister wyjaśnił, że wysokość dotacji dla poszczególnych uczelni ustalono na podstawie przeciętnej liczby nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w nich w 2019 r.

Pieniądze otrzymają wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra edukacji i nauki i uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

"W przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego to wsparcie wynosi około 850 zł" – powiedział minister Czarnek.

Resort poinformował, że pieniądze mogą być przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym, wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. na platformę informatyczną do prowadzenia zajęć online), jak również na zakup narzędzi ułatwiających kształcenie zdalne przez nauczycieli akademickich (np. na kamery internetowe, laptopy, tablety itp.).

"Sprzęt pozostanie własnością uczelni i może być udostępniany pracownikom do kształcenia w trybie online. Przekazujemy te środki władzom poszczególnych uczelni, a one już najlepiej będą wiedzieć, jak z tych środków skorzystać" – podkreślił Czarnek.

Przypomniał, że podobne wsparcie otrzymali wcześniej nauczyciele szkolni.