Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Edukacji Narodowej zostaną formalnie połączone i w ich miejsce powstanie jeden resort – Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to połączenie, jego konsekwencje dla pracy urzędów oraz o to, gdzie będzie pracował jako szef nowego resortu – w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej czy w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Jeśli chodzi o moje urzędowanie, to nic się nie zmieni, będę i na Hożej, i na Szucha, w zależności od tego, jakie sprawy będę załatwiał. Jeśli zaś chodzi o departamenty, to kilka takich, które się pokrywały w resortach, jak np. departament współpracy międzynarodowej, będą połączone, a te, które są tematycznie związane z danym resortem, z danym działem administracji rządowej – bo pamiętajmy zostają dwa działy administracji rządowej: edukacja narodowa i nauka i szkolnictwo wyższe – będą oddzielnie funkcjonować" – odpowiedział Czarnek.

Reklama

Odniósł się także do pytania o to, czy po połączeniu zmieni się liczba wiceministrów. "Tak, zmieni się. Spadnie ona chyba z łącznie z 10 osób kierownictwa do 8-7 osób". Dopytywany, o których wiceministrów chodzi, odpowiedział: "Jak się już okaże, to będziemy o tym mówić. Na razie wszyscy są na posterunku".

W skład kierownictwa MEN wchodzą: Dariusz Piontkowski – sekretarz stanu, Marzena Machałek – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz Maciej Kopeć – podsekretarz stanu.

W skład kierownictwa MNiSW wchodzą: Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, Wojciech Murdzek – sekretarz stanu, Anna Budzanowska – podsekretarz stanu, i Grzegorz Wrochna – podsekretarz stanu.

Na czele obu resortów stoi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.