Analiza ICM UW zakłada trzy teoretyczne scenariusze. Wszystkie zakładają znaczne rozluźnienie restrykcji w połowie lutego 2021 r. i trzecią falę epidemii z maksimum w połowie kwietnia.
Osiąga ona największe rozmiary w scenariuszu, który zakłada brak jakichkolwiek szczepień ochronnych (niebieska linia). Wtedy dziennie stwierdzanych byłoby ok. 40 tys. zachorowań. Z kolei liczba osób wymagających hospitalizacji wzrasta do ok. 125 tys. (ta jest znacznie wyższa niż realnie hospitalizowanych), a skumulowana liczba zgonów przekroczyłaby 200 tys. (do dziś od początku pandemii zmarło 27,1 tys. osób).