Z danych przekazanych PAP przez UdSC wynika, że od początku stycznia do końca listopada tego roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 2,5 tys. cudzoziemców. Decyzje negatywne wydano wobec 1,9 tys. cudzoziemców, a prawie tysiąc postępowań umorzono.

Jak zaznacza w rozmowie z PAP rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak, do końca listopada 2020 r. liczba wniosków uchodźczych była o prawie 48 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową były: Rosja – 1,2 tys. osób, Białoruś – 320 osób i Ukraina – 290 osób.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaznacza, że ochrona międzynarodowa - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - jest udzielana cudzoziemcowi w przypadku, gdy w kraju jego pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia, czy zdrowia.

Reklama

"Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia, czy danej osobie należy udzielić ochrony" - podkreśla rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Jak zaznacza, w okresie od stycznia do listopada tego roku, warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 340 cudzoziemców.

"Byli to głównie obywatele: Turcji – 85 osób, Rosji - 60 osób oraz Białorusi – 53 osoby. Decyzje negatywne otrzymało natomiast 1,9 tys. obcokrajowców - głównie obywateli Rosji - 1,2 tys. osób" - przekazał.

UdSC poinformował ponadto, że prawie tysiąc postępowań zakończyło się umorzeniem. Również w tym przypadku dotyczyło to w większości obywateli Rosji - 700 osób.

"Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji w kwestii przyznania ochrony międzynarodowej" - przypomina Dudziak.

UdSC dodaje, że podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej, m.in. zakwaterowania, wyżywienia i opieki zdrowotnej, zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych, jak np. nauka języka polskiego, czy kursy informacyjne.

Cudzoziemcy mają do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu. Z pomocy socjalnej UdSC korzysta obecnie 3,1 tys. osób.