W ciągu trzech lat do naszego kraju ma przyjechać 3,7 tys. repatriantów, a od 2020 r. po tysiąc rocznie. Budżet co roku będzie wydawał na ten cel około 40 mln zł.
Nawet 10 lat czekają na osiedlenie w Polsce osoby polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy. Rząd zamierza im pomóc. Dlatego zaproponował projekt nowelizacji ustawy o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm.). Skróci on całą procedurę do maksymalnie trzech lat.
Jak w hotelu