Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" chce pilnego spotkania z premier Beatą Szydło w sprawie reformy oświaty, nad którą pracuje MEN. Na spotkaniu chcieliby przedyskutować propozycje dotyczące pakietu osłonowego dla nauczycieli gimnazjów.

Poinformował o tym w piątek PAP rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "S" Wojciech Jaranowski po obradach prezydium związku i spotkaniu z szefową MEN Anną Zalewską, które - jak podano - odbyło się jeszcze w czwartek.

Jaranowski poinformował, że MEN udzielił odpowiedzi na postulaty NSZZ "Solidarność". Według niego odpowiedź nie uwzględnia jednak najważniejszych postulatów NSZZ "Solidarność", czyli przywrócenia prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury, wydłużenia "stanu nieczynnego" (uprawnienia wynikającego z Karty Nauczyciela) z obecnych 6 do 12 miesięcy i wprowadzenia programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

O tych priorytetowych postulatach Prezydium KSOiW rozmawiało po raz kolejny z minister Anną Zalewską. "Minister Zalewska stwierdziła, że zakres tych postulatów wykracza poza jej kompetencje i wymaga dużych nakładów finansowych. Decyzje w tej sprawie może ewentualnie podjąć Rada Ministrów. W związku z powyższym Prezydium KSOiW zdecydowało o wystąpieniu do premier Beaty Szydło z wnioskiem o pilne spotkanie na temat postulatów NSZZ "Solidarność".

Jak podano, MEN uwzględnił propozycje "S", aby: objąć działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów - ta grupa nauczycieli miałaby pierwszeństwo w zatrudnieniu do 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez samorządy oraz aby zwiększyć kompetencje kuratorów oświaty.

"Prezydium jeszcze raz dokładnie przeanalizowało odpowiedź MEN ws. projektów ustaw i z powodu nieuwzględnienia istotnych postulatów doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania w czwartek z minister Anną Zalewską w dniu 3 listopada br." - podał Jaranowski.

Według niego niektóre postulaty NSZZ "S" będą przedmiotem prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Chodzi m.in. o wprowadzenie standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy; doprecyzowanie zapisów Karty Nauczyciela; ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających); finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

"Odnosząc się do postulatu podwyżki płac MEN stwierdziło, że w roku 2017 nastąpi pierwsza od 2012 r. waloryzacja płac w wysokości 1,3 proc. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka, zdaniem MEN, będzie możliwa po dokonaniu w najbliższym czasie weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty" - poinformował rzecznik.