Ponad 33 tys. studentów rozpoczęło w poniedziałek nowy roku akademicki na Politechnice Wrocławskiej. Jak mówił podczas inauguracji rektor uczelni prof. Cezary Madryas, jednym z priorytetów uczelni ma być stworzenie możliwości szybszego awansu młodym pracownikom naukowym

W tym roku Politechnika Wrocławska na pierwszy rok studiów przyjęła ponad 7800 osób, to o 200 osób więcej niż w roku ubiegłym – poinformował PAP Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.

Najchętniej wybieranym kierunkiem była geodezja i kartografia, gdzie o jeden indeks starało się sześć osób. „Sporym zainteresowaniem cieszyła się także informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz informatyka na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Na oba te kierunki było pięć osób na jedno miejsce” - podał Ciepielski.

Powodzeniem cieszyła się również inżynieria kwantowa – nowy kierunek w ofercie Politechnik Wrocławskiej. Tu również pięć osób starało się o jeden indeks.

Nowy rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas w przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego podkreślił, że uczelnia chce stworzyć możliwości szybszego awansu młodym pracownikom naukowym. „Jedną z dróg do osiągnięcia sukcesu jest tu powiązanie kariery naukowej i finansowej z pracą w przemyśle lub współpracą z przemysłem, jak jest to robione w wielu krajach europejskich” - mówił rektor.

Dodał, że skrócenie czasu awansu młodych pracowników konieczne jest również dla złagodzenia skutków powstałej luki pokoleniowej. „W najbliższych latach osiągnie wiek emerytalny kilkudziesięciu profesorów tytularnych, co stanowić będzie problem nie tylko formalny, ale osłabi nas intelektualnie. Stąd też konieczne jest wypracowanie takich form finalizowania formalnej współpracy samodzielnych pracowników z naszą Politechniką, aby był to indywidualnie analizowany proces, a nie tylko administracyjne działanie” - mówił.

Zdaniem rektora rozwój Politechnik Wrocławskiej wymaga większego umiędzynarodowienia oraz dobrych relacji z najbliższym otoczeniem: wrocławskimi uczelniami, z miastem i z regionem.

Rektor powiedział również, że jednym z jego priorytetów będzie zainicjowanie dyskusji o wydłużeniu studiów inżynierskich o jeden semestr, co ma podnieść jakość kształcenia. „Wprowadzając ośmiosemestralne studia I stopnia, gdzie ostatni semestr będzie poświęcony praktykom i wykonywaniu pracy dyplomowej, sprawimy, że studia w większym stopniu będą powiązane z przemysłem” - mówił.

Podkreślił, że priorytetem będzie również budowa kompleksu nazwanego GEO-3EM. „Tam właśnie mają być prowadzone w kooperacji z przedsiębiorstwami zaawansowane badania naukowe nad nowoczesnymi materiałami, produkowanymi na bazie surowców lokalnych oraz inteligentnymi konstrukcjami, które mogą być z nich wytwarzane” - mówił.

Uczelnia – jak podkreślił rektor - ma także brać udział w interdyscyplinarnych, ponadregionalnych programach badawczych. „Jedną z takich możliwości mogą być badania prowadzone w projekcie, którego celem jest doprowadzenie rzeki Odry do czwartego poziomu żeglowności” - mówił.

W poniedziałek na Uniwersytecie Wrocławskie odbyła się też wspólna, symboliczna, inauguracja 11 wrocławskich uczelni publicznych.(PAP)