W piątek zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie połączenia dwóch rzeszowskich szpitali Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (PCChP) i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Decyzję o połączeniu szpitali mają podjąć w poniedziałek radni podczas sesji sejmiku woj. podkarpackiego.

Jak powiedział na konferencji prasowej w piątek w Rzeszowie członek zarządu woj. podkarpackiego odpowiedzialny za służbę zdrowia Stanisław Kruczek, konsultacje prowadzone były od 9 sierpnia br. W piątek odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie. "Takich spotkań było w sumie 25, w tym 9 były to spotkania ze związkami zawodowymi" - dodał.

Samorząd województwa chce połączyć obie placówki, aby m.in. obniżyć koszty ich funkcjonowania. Łączne zadłużenie obu szpitali wynosi bowiem ponad 40 mln zł. Po połączeniu placówek, które ma nastąpić na początku przyszłego roku, podmiot ma zostać przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, jako szpital kliniczny, ma to się stać w ciągu dwóch lat.

Przeciw połączeniu obu szpitali protestują m.in. związki zawodowe w PCChP. Chcą, by zarząd województwa odstąpił od połączenia. Na początku września w liście otwartym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego skrytykowali decyzje marszałka województwa.

Kruczek podkreślił, że przekształcenie szpitali poprawi ich kondycję finansową, a sam proces będzie niezauważalny dla pacjentów. Powtórzył, że nie będzie też żadnych zwolnień personelu medycznego.

"Takie zapisy pojawiły się w protokole kończącym konsultacje. Zapewniamy również, że będziemy starali się pomóc jednostce, która powstanie po połączeniu, w uzyskaniu kredytu restrukturyzacyjnego. Dzięki któremu uporządkowana zostanie sytuacja finansowa przed przekazaniem szpitala uniwersytetowi" - powiedział Kruczek.

Zaznaczył, że szpital uniwersytecki będzie miał dostęp do środków ponadregionalnych (budżetowych) i będzie mógł starać się o dofinansowanie z krajowych programów operacyjnych.

Kruczek potwierdził, że były już rozmowy ze stroną rządową na temat utworzenia szpitala klinicznego w Rzeszowie. "Rozmawiałem na ten temat z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Te rozmowy będą kontynuowane i jesteśmy do nich gotowi" - zapewnił.

W ubiegłą środę marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) prof. Sylwester Czopek podpisali list intencyjny ws. utworzenia w Rzeszowie szpitala uniwersyteckiego.

Kierunek lekarski na Wydziale Medycznym UR istnieje od roku. Obok tego kierunku od wielu lat na tym wydziale działają Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Instytut Fizjoterapii.

Uniwersytet Rzeszowski powstał w 2001 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Na 48 kierunkach studiów kształci się prawie 18 tys. studentów.(PAP)