Rozszerzenie współpracy międzyparlamentarnej państw Grupy Wyszehradzkiej o inne kraje oraz spotkania w formule prezydiów były m.in. tematem wtorkowej rozmowy marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

„Pan premier bardzo zachęcał mnie do tego, żeby formuła współpracy parlamentarnej była jak najczęstsza, bo ona daje podstawy do wzmocnienia Grupy i nie rozszerzenia Grupy o następne państwa, bo jest to niemożliwe, ale współpracy z innymi państwami, czyli pracy w formule V4 plus – V4 plus Ukraina, V4 plus Rumunia, plus Bułgaria, państwa bałtyckie czy plus państwa bałkańskie” – powiedział PAP Karczewski.

Jak zadeklarował, taka współpraca będzie prowadzona.

„Ale również mamy taką propozycję, i ona też została przyjęta z zainteresowaniem i aprobatą przez pana premiera, a mianowicie spotkań w Grupie Wyszehradzkiej w formule prezydiów, tak żeby również w tych spotkaniach brali udział przedstawiciele opozycji” – oznajmił.

Odnośnie do współpracy międzyparlamentarnej zapowiedział, że w środę zostanie podany termin pierwszego spotkania. ”Będziemy chcieli zorganizować to w Krakowie.(…) I będziemy chcieli się spotkać właśnie w formule prezydiów, z rozszerzeniem o również przedstawicieli opozycji” - zaznaczył.

„Również będziemy się spotykać – taka jest propozycja i pewno dojdzie do tego typu spotkań – w formule prezydiów Komisji do spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych” – dodał.

Celem tych spotkań jest – jak powiedział - wzmocnienie współpracy między państwami Europy Środkowej i „tak naprawdę to współpraca ta ma na celu wzmocnienie również Unii Europejskiej”. Jak zaznaczył, społeczeństwo polskie i węgierskie w zdecydowanej większości opowiada się za dalszym uczestnictwem w strukturach UE, „natomiast nie ma akceptacji dla wielu decyzji, które zapadają na poziomie Komisji Europejskiej”.

„I te nasze spotkania, współpraca będzie też takim silnym głosem państw Europy Środkowej, które będą odnosić się do propozycji składanych przez KE” – powiedział.

Podsumowując swą dwudniową wizytę oficjalną na Węgrzech, Karczewski ocenił, że wszystkie jego spotkania – z premierem, z prezydentem Janosem Aderem i z przewodniczącym parlamentu Węgier Laszlo Koeverem – miały „jeden wspólny mianownik: że jest między naszymi narodami wielka przyjaźń, która ma swoje umocowanie historyczne i którą chcemy utrzymywać działaniami codziennymi i wybiegającymi również w przyszłość”.

Po spotkaniu Karczewskiego z Orbanem rzecznik biura prasowego węgierskiego premiera Bertalan Havasi oświadczył, że podczas tej rozmowy podkreślono, iż jest pełna zgoda Węgier i Polski w większości kwestii dotyczących przyszłości Unii Europejskiej i kryzysu imigracyjnego.

Rozmówcy – jak zaznaczył Havasi – zwracali uwagę na znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, aby cztery państwa wspólnie pracowały nad wzmocnieniem UE poprzez zasadę „Europy narodów”.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)