Według wstępnych, szacunkowych danych MF w okresie I-VII dochody budżetu państwa były wyższe o 15,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,0 proc rdr - podał w poniedziałek resort.

MF podało w poniedziałek, że deficyt budżetu państwa po lipcu 2016 r. wyniósł 14,4 mld zł tj. 26,3 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej.

"Jednocześnie był on niższy o 12,2 mld zł w stosunku do wykonania po lipcu 2015 r. (26,6 mld zł)" - napisano w komunikacie MF.

Resort podał, że wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 5,2 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r. (tj. ok. 1,5 mld zł),

- dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,1% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

- dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 1,3% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-VII wyniosły 1,8 mld zł.

"Po lipcu zrealizowane dochody z podatku VAT wyniosły 59,1 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na cały rok 2016, podczas gdy w analogicznym okresie roku

ubiegłego zrealizowano 57,5 proc. dochodów całorocznych, co potwierdza poprawę ściągalności dochodów z VAT" - napisano.

"W okresie I-VII 2016 r. dochody niepodatkowe były o 14,9 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. dywidendy z zysku NBP w wysokości 7,9 mld zł" - dodano.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-VII 2016 r. - według wstępnych szacunkowych danych - wyniosło 203,0 mld zł tj. 55,1 proc. planu.

"W analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 12,9 mld zł środków na wydatki (190,1 mld zł)" - napisano.

"Najwięcej środków przekazano na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w ramach

budżetów wojewodów oraz na obsługę długu skarbu państwa" - dodano.

MF podał, że największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – lipiec br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.(PAP)