Samorządowcy z woj. śląskiego akcentują, że chodzi o zaangażowanie w rozwój regionu jak największej kwoty z całej alokacji 1,747 mld euro przewidzianej na lata 2007-2013.

Jak przekazało we wtorek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego, choć umowy na projekty z list "starego" RPO podpisywano na bieżąco, jeszcze pojawiło się 22 mln zł oszczędności wynikłych w czasie realizacji projektów. Mogą to być np. oszczędności po przetargach, związane z odzyskiwaniem podatku VAT oraz środki ściągane w ramach korekt po kontrolach.

Na liście projektów wybranych w ramach poddziałania „modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” poprzedniego RPO znajdowało się 28 inwestycji na łączną kwotę ok. 346,4 mln zł.

Aby wykorzystać powstałe oszczędności zarząd woj. śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dotychczasowego poziomu wsparcia 26 zrealizowanych już inwestycji z tej listy. Dodatkowe środki trafią teraz na konta beneficjentów - jako refundacja poniesionych kosztów.

„Chcemy pokazać, że przy realizacji funduszy unijnych można sprawnie obracać odzyskaną złotówką, aby została nadal wykorzystana w województwie do realizacji ambitnych projektów. Przeznaczenie tych zaoszczędzonych milionów na wsparcie inwestycji drogowych oznacza, że infrastruktura komunikacyjna jest dla nas bardzo ważna i warto pozyskiwać na nią dodatkowe środki” – zaznaczył cytowany w komunikacie marszałek Wojciech Saługa.

„Zwiększenie poziomu wsparcia dla inwestycji drogowych zrealizowanych przez samorządy lokalne w minionym okresie programowania RPO to dobra decyzja. Dzięki refundacji poniesionych kosztów będziemy mieć dodatkowe pieniądze w budżetach gmin i powiatów. Teraz naszym zadaniem będzie ich mądre wykorzystanie” – uznał, cytowany w komunikacie, prezydent Tychów Adam Dziuba.

„Cieszymy się z tego wsparcia, tym bardziej, że dotyczy ono nie jednej, ale wielu inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO w Sosnowcu. To pokazuje, że warto przygotowywać dobre projekty, gdyż to może zaprocentować w przyszłości” – ocenił, również cytowany, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Środki w ramach poddziałania „modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” w priorytecie „Transport” RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 były przeznaczone na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich i wybranych dróg powiatowych. Musiały one być jednolitymi ciągami łączącymi dwie drogi krajowe, dwie drogi wojewódzkie lub drogę krajową z drogą wojewódzką. (PAP)