Ponad 8 tys. policjantów, niemal 900 strażaków oraz setki mundurowych z innych służb zabezpieczało wizytę Franciszka na Jasnej Górze. Nad bezpieczeństwem medycznym pielgrzymów czuwało około 350 osób. Uroczystości przebiegły spokojnie i bezpiecznie - podsumowuje magistrat.

28 lipca Franciszek odprawił na Jasnej Górze mszę z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Według szacunków policji wzięło w niej udział ok. 200 tys. wiernych; jasnogórskie biuro prasowe, powołując się m.in. na Radio Watykańskie, podaje liczbę ok. 400 tys. osób.

By pielgrzymi mogli obserwować to wydarzenie, służby miejskie ustawiły 10 telebimów, poprowadzono tam też nagłośnienie. Wokół Jasnej Góry oraz w strefach parkingowych postawiono 280 przenośnych toalet oraz 1,2 tys. tymczasowych pojemników na odpady, a częstochowskie wodociągi niemal podwoiły liczbę punktów czerpania wody pitnej.

Rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj podkreślił, że uroczystości na Jasnej Górze przebiegły spokojnie i bezpiecznie. Zaznaczył, że zdanie to podzielają zarówno służby miejskie, państwowe, jak i strona kościelna. "Świadczy o tym nie tylko bilans z 28 lipca, który mówi o spokojnym i bezpiecznym przebiegu spotkania z następcą św. Piotra pod Jasną Górą, ale i pozytywne głosy płynące ze strony wielu grup pielgrzymich" - wskazał w komunikacie.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały tysiące funkcjonariuszy - w tym ponad 8 tys. policjantów. Funkcjonariusze odebrali pojedyncze zgłoszenia, interweniowali także w czasie "drobnych nieporozumień"; policja odnotowała też incydentalne przypadki usiłowania przedostania się do stref z ograniczonym dostępem przez osoby do tego nieuprawnione - podała śląska policja w komunikacie.

Wśród zabezpieczających wizytę papieża w Częstochowie było również ok. 900 strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Do zadań strażaków należało m.in. udzielanie pierwszej pomocy; ratownicy z 20 pieszych patroli strażackich udzielili jej 55 pielgrzymom, w większości były to zasłabnięcia.

W działania włączyło się także 130 strażników miejskich, wojskowi i przedstawiciele innych służb państwowych, w tym Biura Ochrony Rządu, odpowiedzialnego za zabezpieczenie terenu Jasnej Góry. Do ich zadań należało również zabezpieczanie wszystkich dróg dojazdowych, skrzyżowań oraz dojść do sanktuarium.

W ramach zabezpieczenia medycznego nad bezpieczeństwem uczestników - według danych miasta - czuwało ok. 350 osób, które stanowiły obsadę ponad 50 patroli pieszych, 27 ambulansów, 5 stałych punktów pomocy medycznej (namioty), 3 patroli na quadach oraz sztabu zabezpieczenia medycznego. Interweniowali oni 125 razy, z których 106 zakończyło się poradą ambulatoryjną. 19 osób odwieziono do szpitala - najczęstsze przypadki to zasłabnięcia i ataki epilepsji, odwieziono do szpitala także kobietę w dziewiątym miesiącu ciąży, która w czasie uroczystości poczuła skurcze i zaczęła rodzić.

W związku ze spodziewaną rzeszą pielgrzymów już dzień wcześniej - 27 lipca - w Częstochowie wprowadzono tymczasowy, dwudniowy plan organizacji ruchu. Zgodnie z nim m.in. ulice i teren wokół Jasnej Góry były zamknięte dla ruchu kołowego, zmieniono plan komunikacji miejskiej, wprowadzono dodatkowe linie autobusowe, a w jedenastu rejonach parkowania (m.in. na ulicach, gdzie czasowo wprowadzono ruch jednokierunkowy) przygotowano ok. 2,7 tys. miejsc dla autokarów i ok. 2,4 tys. dla samochodów osobowych.

Tutaj poinformował, że pełne podsumowanie finansowe przygotowania i organizacji wizyty papieża będzie możliwe dopiero "za jakiś czas". Jednak według podpisanych dotychczas umów dotacyjnych, budżet przygotowania i organizacji przedsięwzięcia ze strony samorządu miasta Częstochowy (bez wydatków własnych instytucji i służb państwowych) powinien wynieść ok. 3,167 mln zł.

Większość tej kwoty - ok. 1,913 mln zł - stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, a 620 tys. zł wyniosła dotacja celowa z budżetu wojewody. W związku z tym wkład własny miasta wyniesie ok. 633 tys. zł. Oprócz tego Miejski Szpital Zespolony korzystał z dotacji budżetu wojewody małopolskiego na współorganizację zabezpieczenia medycznego w kwocie 48 tys. zł, a Stacja Pogotowia Ratunkowego - w wysokości ok. 99 tys. zł - podano w komunikacie.

Papież Franciszek przyjechał do Częstochowy 28 lipca ok. godz. 9.30. Z samochodu przesiadł się do papamobile i przejechał między wiernymi zgromadzonymi na jasnogórskich błoniach. Następnie skierował się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie modlił się i podarował Jasnej Górze złotą różę. Potem przewodniczył mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Oprócz wiernych, w mszy udział wzięły m.in. najwyższe władze państwowe z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele.

Franciszek odwiedził Polskę w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które od 26 do 31 lipca odbywały się w Krakowie i okolicy. (PAP)