12 lipca Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze w ramach rozpatrywania pozwu złożonego przez Filipiny uznał za bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej.

Wang wypowiedział się w stolicy Laosu, Wientianie, gdzie szefowie dyplomacji państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) rozpoczynają w poniedziałek dwustronne spotkania ze swymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Unii Europejskiej i Rosji.

Oświadczył, że orzeczenie Trybunału Arbitrażowego było błędne, oparte na "słabych podstawach prawnych". Po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych państw ASEAN zapewniał, że podzielają oni stanowisko Chin, zgodnie z którym spory należy rozstrzygać w kontaktach dwustronnych. Dodał, że ASEAN poparł plan bezpośrednich rozmów chińsko-filipińskich na temat sporu terytorialnego. Mówił, że w tej sprawie "karta się odwróciła" po okresie napięcia spowodowanego orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego.

Wang powiedział, że Chiny nie prowadzą obecnie na Morzu Południowochińskim prac mających na celu pozyskanie nowych terenów.

We wspólnym oświadczeniu wydanym w poniedziałek po rozmowach w Wientianie poinformowano, że Chiny i państwa ASEAN porozumiały się w sprawie zachowania powściągliwości i unikania działań, które mogłyby komplikować sytuację bądź prowadzić do eskalacji sporów na Morzu Południowochińskim.

Wymieniono m.in. powstrzymanie się od zaludniania niezamieszkanych obecnie wysp, raf, mielizn itp. Opowiedziano się za pokojowym rozwiązywaniem sporów, bez uciekania się do użycia siły lub gróźb jej użycia. Podkreślono znaczenie "pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i swobody żeglugi na Morzu Południowochińskim oraz przelotów nad tym akwenem".

W oświadczeniu nie wspomniano o niekorzystnym dla Chin orzeczeniu Trybunału Arbitrażowego. Wyrażono jedynie "poważne zaniepokojenie" wydarzeniami w rejonie Morza Południowochińskiego, nie wymieniając w tym kontekście Chin. Agencja Associated Press nazywa to "dyplomatycznym zwycięstwem" Pekinu. (PAP)