Hotele, w których będą mieszkać uczestnicy warszawskiego szczytu NATO, Stadion PGE Narodowy i inne miejsca spotkań są w pełni bezpieczne pod względem przeciwpożarowym - zapewnił PAP komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski. Sprawdzono łącznie ponad 200 obiektów.

"W trakcie przygotowań i przeprowadzonych kontroli prewencyjnych nie pojawiły się żadne poważniejsze problemy. Najbardziej skupiliśmy się na Stadionie PGE Narodowym (miejsce obrad szczytu - przyp.red). Obiekt przewidziany jest na blisko 60 tys. osób, szczyt NATO to będzie - razem z dziennikarzami, obsługą - ok. 6 tys. osób. Czyli nadal zaledwie 10 proc. pojemności stadionu. Dlatego też nie było tu problemów, również tych związanych z zapewnieniem ewentualnej ewakuacji. Jeśli coś nas niepokoiło to budowane na terenie stadionu, na czas szczytu, obiekty tymczasowe" - powiedział PAP szef PSP.

Zaznaczył, że wszystkie obiekty zostały już sprawdzone i pozostają pod kontrolą strażaków. "Zabudowę tymczasową stadionu kontrolujemy na bieżąco" - podkreślił.

Strażacy także podczas szczytu będą na Stadionie PGE Narodowym. Do ich zadań będzie należało m.in. sprawdzanie i nadzór nad stałymi instalacjami wykrywającymi pożar - czyli czujkami dymu. "Zdarza się, że taka czujka sama się uruchomi. Chodzi o to, by nie rozpoczynać ewakuacji zanim nie sprawdzimy, czy rzeczywiście jest to uzasadnione. Przy tym obiekcie będzie też nasz stały posterunek - cztery wozy strażackie, tak, by w razie konieczności nie było zwłoki w dojeździe" - powiedział Suski.

Obok stadionu - jak powiedział - ustawiona zostanie kabina do dekontaminacji; cztery pozostałe rozstawione zostaną przy warszawskich szpitalach - m.in. MSWiA i wojskowym przy ul. Szaserów (tam ustawiony zostanie wojskowy ciąg dekontaminacyjny - przyp.red).

"Oprócz tego w stolicy będą w gotowości nasze dwie specjalistyczne jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego. To wszystko na wypadek ewentualnego skażenia chemicznego. Mamy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale musimy być przygotowani na różne scenariusze. Dysponujemy też bardzo czułymi urządzeniami, które potrafią z odległości kilometra wykryć i rozpoznać różnego rodzaju substancje chemiczne" - dodał komendant.

Strażackie posterunki stałe i czasowe rozmieszczone zostaną również w pobliżu miejsc rozmów kuluarowych - m.in. przy Teatrze Wielkim, Pałacu Prezydenckim oraz Belwederze. Sześć takich posterunków znajdzie się też wzdłuż tras przejazdów kolumn z uczestnikami i gośćmi szczytu - chodzi o odcinki z lotniska do hoteli, na stadion i w miejsca spotkań.

"Według naszej oceny ta liczba jest wystarczająca, ale jeśli będzie taka potrzeba zwiększymy ją. Wzdłuż tras przejazdów rozstawimy też samochody ratownictwa technicznego. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy jakiś samochód z kolumny po prostu się zepsuje lub na trasie dojdzie do kolizji. Mamy bardzo dobry sprzęt, zestawy hydrauliczne, poduszki pneumatyczne, żurawie hydrauliczne, które są w stanie podnieść po kilkadziesiąt ton. Możemy podnieść samochód, przestawić w inne miejsce i nie będzie problemu" - dodał Suski.

Na czas szczytu wzmocnione zostaną też te jednostki ratowniczo-gaśnicze, które znajdują się przykładowo w pobliżu hoteli w których mieszkać będą VIP-y. "W tych rejonach będzie przebywać dużo ludzi, w hotelach będzie dużo osób. Nie ma konieczności, by dodatkowo ustawiać przy nich wozy strażackie - bo te obiekty są bardzo dobrze przygotowane, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Ale dodatkowo wzmocnimy - m.in. w sprzęt - pobliskie jednostki" - powiedział komendant.

Strażacy wspomogą też lotniskową straż pożarną. Zabezpieczać będą m.in. hale przylotów. "Płyta lotniska będzie zabezpieczana przez straż lotniskową, która dysponuje odpowiednimi lotniskowymi samochodami pożarniczymi i innym specjalistycznym sprzętem. Ale jeśli chodzi o budynki, hale przylotów to będziemy ich wspomagać" - dodał Suski.

"Bierzemy także pod uwagę zagrożenia związane z pogodą, np. nawałnice. Przygotowaliśmy pompy dużej wydajności, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna. Do działań przygotowana jest też specjalistyczna jednostka ratownictwa wodnego" - powiedział komendant główny PSP.

W sumie szczyt NATO w Warszawie zabezpieczać będzie ponad 300 strażaków.